De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt Rekenkamer voor kennismaking

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft een delegatie van de Rekenkamer van Suriname onder leiding van Shaan Binda, voorzitter van de Rekenkamer, op 6 december 2023 ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid heeft de Rekenkamer een korte presentatie voor de minister gehouden over de wettelijke grondslag van de Rekenkamer, de organisatie, haar onafhankelijkheid alsook de verschillende onderzoeken die worden gedaan door de Rekenkamer ter controle van de overheid.

De bewindsman was ingenomen met het bezoek van de Rekenkamer, welke hij betitelde als een zeer belangrijk orgaan. Hij merkte op dat de Rekenkamer van Suriname weinig in de publiciteit verschijnt, waardoor volgens de AWJ-minister de samenleving onvoldoende op de hoogte is van het functioneren van de Rekenkamer. Minister Mac Andrew gaf aan dat de Rekenkamer te allen tijde net als de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) welkom is op het ministerie, ingeval zij onderzoek wenst te doen. Hij benadrukte dat in 2024 getracht zal worden om de afdeling Interne Controle te versterken, maar gaf aan dat het wel een uitdaging is om gekwalificeerd personeel voor deze afdeling te vinden.

De Rekenkamer is gestoeld op de Grondwet van 1987, WET van 6 september 2019, houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, en de Comptabiliteitswet 2019. De voornaamste werkzaamheden van de Rekenkamer betreft onderzoeken naar doelmatigheid, rechtmatigheid en registratie van staatsleningen alsook controle geldbeheer van de gehele overheid. Binda heeft aangegeven dat de Rekenkamer de onafhankelijke externe controleur van de staat is en jaarlijks moet rapporteren aan De Nationale Assemblée. Hij heeft benadrukt dat onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat bij de Rekenkamer.