De Boodschap
Kabinet van de President

Regering bespreekt voortgang van lopende projecten tijdens RRV

Tijdens de recente regeringsvergadering op woensdag 13 december 2023, zijn er verschillende nationale zaken besproken en besluiten genomen. De regering blijft zich inzetten voor duidelijkheid en doeltreffende stappen om verschillende gebieden te verbeteren.

Ordening goudsector: Wekelijkse updates en duurzame praktijken
Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft de regering geïnformeerd over de voortgang in de goudsector. Hij heeft daarbij aangegeven dat er belangrijke projecten op de agenda, zoals het uitfaseren van kwik en het aanleren van nieuwe technieken aan goudzoekers. Verder zal tijdens de komende regeringsvergaderingen, wekelijks een update gegeven worden over de ordening van de goudsector.

Anti-Corruptie maatregelen: Voorlichting en verklaring van Inkomen en Vermogen
De voorzitter van de Anti-Corruptie Commissie, Ilse Krenten, heeft de regering ingelicht over de verplichte Verklaring van Inkomen en Vermogen. Momenteel wordt er uitgebreid informatie verstrekt om iedereen op de hoogte te brengen van het proces. Het formulier zal binnenkort beschikbaar zijn op de officiële website, waarna publieke functionarissen drie maanden de tijd krijgen om hun documenten in te dienen bij de notaris.

Grondconversie: Snelle procedure en samenlevingsprojecten
De Grondconversie Unit, onder leiding van Christiaan Calor, heeft middels een presentatie laten zien hoe het proces van grondconversie verloopt. Aanvragen worden binnen vier weken verwerkt, zodat kleine grondbezitters tegen voordelige tarieven hun grond kunnen omzetten naar eigendom. Elke vier weken worden de goedgekeurde aanvragen verwerkt. De opbrengsten uit dit proces gaan via sociale programma’s terug naar de samenleving.

Goedkeuring uitvoering vakbondsovereenkomst: Belastingaanpassingen
De regering heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van de overeenkomst tussen het cluster team van ministers voor Vakbondsaangelegenheden en de Samenwerkende Vakorganisaties. De ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning gaan aan de slag met de details.

Op 24 november 2023 werd de principeovereenkomst ondertekend. Deze omvat fiscale aanpassingen, zoals een verhoogde belastingvrije som naar SRD9400, verruiming van belastingschijven naar SRD3500,- en koopkrachtversterking naar SRD3500,- vanaf januari 2024. Daarnaast blijven de btw op kookgas, elektriciteit en water, zes maanden aangehouden en wordt de government take op brandstof voor een maand verminderd. In december 2023 wordt de koopkrachtversterking eenmalig verhoogd van 2500 naar SRD5000,-, waarvan SRD4200,- in december wordt uitbetaald en de resterende SRD800,- in 2024.