De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Tweede MACHC-meeting in Suriname van start

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), in de hoedanigheid van het Nationale Hydrografisch Bureau, treedt voor de tweede keer op als gastheer van de Meso American and Caribbean Hydrographic Commission (MACHC) en wel voor de XXIVth meeting. Een aantal vertegenwoordigers en deskundigen van kuststaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) zijn voor deelname aan deze belangrijke vergadering naar Suriname afgereisd. De kick-off heeft op 12 december 2023 plaatsgevonden op het terrein van de MAS en de vergadering duurt tot en met 15 december.

De MACHC is een regionale IHO-commissie waarvan Suriname ook lid is. De IHO, de internationale gezaghebbende en bevoegde organisatie op het gebied van hydrografie, telt op dit moment tachtig lidstaten. Gedurende deze 24e meeting zal Suriname in het middelpunt staan van brainstormsessies op het gebied van de hydrografie. De deelnemers zullen met elkaar van gedachten wisselen over problemen, uitdagingen en ontwikkelingen van de hydrografie in de regio.

Volgens MAS-directeur, Michel Amafo, is deze meeting heel belangrijk. “Hydrografie zorgt ervoor dat schepen veilig kunnen navigeren en dat het milieu wordt beschermd”, geeft hij aan. Investeringen in kwalitatieve hydrografische diensten leiden tot onder meer verbetering van de veiligheid op zee en vergroting van de bescherming van het mariene milieu. Een efficiënt en veilig zeevervoer is bovendien essentieel voor de internationale handel. Naast de maritieme handel vormt hydrografie de basis van bijna elke andere activiteit die gekoppeld is aan het water, met inbegrip van visserij, maritieme veiligheid en defensie. Tevens vormt zij ook de basis voor het toerisme, het beheer van kustgebieden, de milieubescherming, maritieme grensafbakening en nationale ruimtelijke gegevens alsook infrastructuur, mariene wetenschap, recreatie en natuurrampen (tsunami en overstromingen).

Volgens het Verenigde Naties’ verdrag Safety Of Life At Sea (SOLAS) moeten alle kuststaten ervoor zorgen dat hydrografische metingen worden uitgevoerd, dat geüpdatet nautische kaarten en publicaties worden gepubliceerd en dat Maritieme Veiligheidsinformatie wordt verstrekt. Suriname, als kuststaat, heeft het SOLAS -verdrag geratificeerd.