De Boodschap
Openbare Werken

Regering draagt eigendomsterrein officieel over aan India

De Republiek India is officieel eigenaar geworden van het perceelland op de hoek van de mr. Jagernath Lachmonstraat, de Albertlaan en de Jourilaan in het ressort Flora in Paramaribo. Op vrijdag 11 augustus 2023 vond de ondertekening van de notariële akte van verkoop en koop plaats op het Kabinet van de President. Dit gebeurde in ten overstaan van notaris NRN Lalaram, in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi, de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Verder waren ook de ambassadeur van de Republiek India, Shankar Balachandran en deskundigen van Suriname en de Indiase ambassade aanwezig. Minister Vorswijk en ambassadeur Balachandran hebben het document respectievelijk namens Suriname en India getekend.

Het perceelland heeft een grootte van achtennegentig aren en tweeëntwintig centiaren (0,9822 ha.). Met deze formele ondertekening en overdracht heeft de Republiek India zekerheid om investeringen te kunnen plegen en diplomatieke alsook culturele activiteiten te ontplooien op het terrein, conform de afspraken met de Surinaamse regering en in lijn met de regelgeving van beide naties. Het Aziatische land had dit terrein reeds in 1992 beschikbaar gekregen van de toenmalige regering om zijn diplomatieke en culturele activiteiten te ontplooien, maar de juridische status werd door opeenvolgende regeringen nooit geregeld. Dat behoort volgens president Santokhi nu tot het verleden.

“Het is een heel lang traject geweest met onzekerheden. Wij hebben vanaf dag 1 gezegd, dat India aan wie dit stuk land beloofd was, het moet krijgen. Alle juridische mogelijkheden zijn bekeken en we zijn gekomen op een zodanige juridische vorm die zekerheid en bescherming biedt aan India”, sprak president Santokhi. Het proces naar dit moment was volgens de regeringsleider niet makkelijk. “Maar de weg is gezamenlijk met alle deskundigen afgelegd, waardoor wij vandaag de officiële overdracht konden doen”, aldus het staatshoofd. Hij kijkt uit naar de volgende stap en verdere waardevolle investering die gepleegd zal worden. President Santokhi verwacht dat deze stap zal bijdragen aan het versterken van de bilaterale relatie tussen beide naties en dat er meer activiteiten zullen komen tussen beide landen.

Ambassadeur Balachandran meent dat Suriname en India thans een nieuw hoofdstuk schrijven in hun bilaterale relatie. De band tussen beide landen wordt volgens de diplomaat verder verstevigd en de ‘people-to-people’-relatie kan naar een hoger niveau getild worden. Ook de culturele uitwisseling tussen beide landen kan met deze ontwikkeling verder bekrachtigd worden. “De regering van India is de Surinaamse regering onder leiding van president Santokhi zeer erkentelijk voor het feit dat zij zich houdt aan de toezeggingen tussen beide naties. India zal zeker goed gebruik maken van het terrein”, als ambassadeur Balachandran.