De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Regering roept watercrisisteam in het leven

Suriname is in de afgelopen dagen aan het begin van de grote regentijd met veel neerslag geconfronteerd geweest, zodanig dat heel wat gebieden blank zijn komen te liggen. Om de situatie onder controle te houden en daar waar nodig hulp te bieden, heeft de regering op zondag 23 april een watercrisisteam in het leven geroepen. Het team zal maatregelen treffen om ontstane overlastsituaties te beperken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft aan dat het team vanmiddag reeds virtueel bij elkaar komt. 

De bewindsman zegt dat de enorme regenval zorgt voor situaties waarbij mensen in problemen komen. Hoewel de regering van mening is dat wateroverlast aangepakt moet worden, is dit volgens minister Ramdin ook een situatie waar niet veel aan gedaan kan worden. Meerdere landen hebben momenteel met wateroverlast te komen als gevolg van neerslag. “Het is niet specifiek een Surinaams probleem, maar wel een issue waarmee we een zeker verder aan de slag zullen gaan tijdens de klimaattopbesprekingen”, aldus minister Ramdin, die in de vele neerslag een effect van klimaatverandering ziet.

De bewindsman deelt mee dat de regering intussen ook heeft besloten dat ministeries en officiële instanties – die vanwege de wateroverlast niet goed bereikbaar zijn of van wie het personeel met wateroverlast te kampen heeft – gesloten blijven. Er zal zoveel als mogelijk voor gezorgd worden dat deze diensten bereikbaar blijven voor het publiek. In geval van urgente situaties zijn de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds in stelling gebracht: respectievelijk om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg gegarandeerd blijft en om voedselpakketten gereed te hebben.

Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) doet volgens minister Ramdin momenteel een evaluatie van gebieden waar er hulp verleend moet worden wanneer het gaat om wateroverlast. Aan Staatsolie is de stand van zaken gevraagd voor wat betreft het waterpeil in het Afobaka stuwmeer. “Ze hebben ons verzekerd dat er voldoende ruimte is in het meer, in termen van waterstand, om de excessieve regenval op te vangen”, aldus de bewindsman. Hij benadrukt dat de regering de situatie blijft monitoren en ervoor zal zorgen dat daar waar er hulp nodig is, die ook verschaft kan worden.