De Boodschap
Kabinet van de President

Regering streeft ook naar spoedige implementatie Caricom vrij personenverkeer

Staatshoofden en regeringsleiders van de Caricom hebben vorig jaar tijdens de 45ste regionale meeting in Chauguaramas unaniem het besluit genomen om tegen maart 2024 het volledige free movement of persons (vrij verkeer van personen) binnen de regio door te voeren, en wel tegen de achtergrond van de Caricom Single Market and Economy (CSME). De Surinaamse regering staat helemaal achter dit besluit, en als zodanig is tijdens de regeringsvergadering van woensdag 31 januari besloten de ministers Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) te belasten met het monitoren van de gesprekken en het contact met het team van de CARICOM.

Minister Mac Andrew zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de regering serieus bezig is met dit besluit. Hij deelt mee dat het Caricom Secretariaat een intergouvernementele task force heeft samengesteld waarin alle lidlanden participeren. Het team heeft het mandaat het besluit te implementeren. Gezien het streven van de Caricomleiders om in maart 2024 over te gaan tot het volledige vrije verkeer van personen, spant de task force zich ook in om dit doel te realiseren. Belangrijk is hoe het besluit zo goed als mogelijk geïmplementeerd kan worden in de gemeenschappen. Ook Suriname moet volgens de bewindsman hier werk van maken.

“We hebben als regering besloten ons te scharen achter het besluit van de regeringsleiders in juli vorig jaar. Dus we ondersteunen het besluit om te gaan naar free movements of persons.” Beide bewindslieden zijn op basis van hun verantwoordelijkheid gevraagd om het geheel binnen de intergouvernementele task force in de komende weken te monitoren. Minister Mac Andrew zegt dat de lidlanden verschillende standpunten hebben voor wat betreft het volledige vrije verkeer van personen in de regio. Over deze standpunten wordt er binnen de task force ook van gedachten gewisseld. Een van de bezwaren is de influx van Caricom-staatsburgers. Daarnaast spelen ook aspecten als gezondheidzorg, onderwijs en werkgelegenheid.

De AWJ-minister noemt het vrijelijk bewegen van kapitaal en arbeid een van de voordelen van de free movement of persons, waarbij dus de economische kansen en activiteiten vergroot worden. Het is van wezenlijk belang dat ondernemers op deze manier op zoek gaan naar mogelijkheden om hun diensten te verlenen of zich in een lidland vestigen. Anderzijds kunnen personen vrijelijk op zoek naar werk in een lidland. “Het gaat erom dat men op zoek gaat naar economische activiteiten. Dus op dit moment is free movement niet om gewoon naar een lidland te verhuizen, omdat je daar wilt gaan wonen, maar voor het ontplooien van economische activiteiten”, aldus de bewindsman.