De Boodschap
Kabinet van de President

Regering zet koers voor verbeteringen op verschillende fronten

De regering heeft tijdens de Regeringsvergadering (RRV) van 31 januari 2024 een reeks besluiten genomen die aanzienlijke impact zullen hebben op het dagelijks leven van onze samenleving.

De regering heeft haar goedkeuring verleend aan de overdracht van grondhuur- of erfpacht aan 40 natuurlijke personen en de blote eigendom aan 23 rechtspersonen tegen vastgestelde conversiewaarden. Daarnaast is het ontslag van de directeur van MI-GLIS aangekondigd. Verder wordt het landmeterscorps versterkt zodat de dienstverlening efficiënter kan plaatsvinden. Deze zijn maatregelen ter waarborging van continuïteit.

Ook is er een presentatie verzorgd over de aanstaande verkiezingen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft hierbij de status van de verkiezingsactiviteiten besproken, met aandacht voor transparantie, controleerbaarheid en beveiliging van het stembureau. Er zullen regelmatig presentaties gegeven worden met betrekking tot de stand van zaken. De verkiezingen van 2025 zijn gegarandeerd.

Verder heeft een team van deskundigen onder leiding van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid een presentatie verzorgd waarbij het belang van het behoud van topklinische zorg in Suriname is benadrukt. Er is ook speciale aandacht besteedt aan hartchirurgie en kinderhartchirurgie. Financiële ondersteuning, investeringen in apparatuur en behoud van gespecialiseerde teams zijn hierbij de speerpunten. De gezondheidszorg is een van de beleidsprioriteiten. De regering zal er dus hard aan werken om deze zaken in orde te maken.

Tenslotte heeft de regering ingestemd met het volledige free movement of persons (vrij verkeer van personen) binnen de regio door te voeren, en wel tegen de achtergrond van de Caricom Single Market and Economy (CSME). De ministers Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zullen de onderhandelingen monitoren en contact onderhouden met het team van de CARICOM.

Deze besluiten weerspiegelen de toewijding van de regering om te werken aan verbeteringen in het dagelijks leven van de Surinaamse samenleving.

 

WOORDVOERDER VAN DE PRESIDENT