De Boodschap
Kabinet van de President

RGD-leiding bespreekt stand van zaken met president Santokhi

De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is een gezondheidsinstelling, die belast is met de primaire gezondheidszorg in de kustvlakte. Het gezond maken van de RGD geniet hoge prioriteit bij de regering en de leiding van de gezondheidsinstelling. Om de regering inzicht te geven in de stand van zaken en activiteiten die in het kader van de gezondmaking worden uitgevoerd, heeft er op vrijdag 16 april 2021 een ontmoeting plaatsgevonden. Bij deze meeting waren de RGD-leiding en het -stichtingsbestuur, president Chandrikapersad Santokhi en minister ad interim Krishnakoemarie Mathoera van Volksgezondheid aanwezig.

Waarnemend directeur van de RGD, Nishita Gajadin, vertelt dat de zorgpunten van de gezondheidsinstelling zijn gedeeld met de leiding. “De aanhoudende coronapandemie is een uitdaging om reguliere zorg aan te bieden en ook het ontbreken van financiële middelen,” geeft de RGD-topvrouw aan.

President Santokhi heeft de RGD de opdracht gegeven om een herstelplan te presenteren om de instelling weer gezond te maken. De directeur zal op korte termijn een nieuw beleidsplan presenteren aan de regering om de knelpunten van de RGD structureel aan te pakken. “Wij hopen dat wij de zorgsector op eerste lijn niveau kunnen verbeteren en ons personeel de nodige waardering kunnen geven met ondersteuning van de regering”, zegt directeur Gajadin.

Voorzitter Fayaz Sharman van het RGD-stichtingsbestuur geeft aan dat er binnen twee maanden een vervolggesprek zal zijn met de president. “Wij zijn bezig met een grondige evaluatie. De RGD moet zich kunnen plaatsen in een rol waarbij de instelling niet afhankelijk is van de regering”, zegt de voorzitter. Verder zegt hij dat het accent van hervormingen binnen de RGD zal zijn om de organisatie uit de rode cijfers te halen.