De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS doet veel meer dan het verstrekken van sportmaterialen

Het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) doet veel meer dan alleen het verstrekken van sportmaterialen. ROS beijvert zich steeds weer ervoor om subsidie te geven aan sporters. Het ministerie reageert op een in de media verschenen bericht waarin assembleelid Ronny Aloema aangeeft heel erg teleurgesteld te zijn in het huidig sportbeleid en dat het alleen zou gaan om het verstrekken van sportmateriaal. Het lid is zich ervan bewust dat het in deze tijd van financiële uitdagingen zeer gecompliceerd is om middelen vrij te krijgen voor sportactiviteiten. Ook zou Aloema, als lid van de vaste commissie van ROS, in De Nationale Assemblee (DNA) ervoor moeten pleiten om meer middelen beschikbaar te krijgen voor het implementeren van een degelijk sportbeleid.

Er wordt vanuit het ministerie ingegaan op alle verzoeken van sportverenigingen die binnen komen om ze de technische assistentie te geven. Deze hulp komt in vorm van financiële middelen, mankracht en materiaal. Middelen worden vrij gemaakt voor het doen uitvaardigen van sporters naar het buitenland om Suriname mondiaal op het podium te zetten. Daarnaast krijgen sporters ook een salaris en worden ze ondersteund om hun trainingstraject voort te zetten. Het afgelopen jaar hebben een aantal topsportbonden subsidie ontvangen van het ministerie.

Onderdirectoraat SAR
Het ministerie wil het sportbeleid in Suriname op een hoger niveau tillen en is daardoor een samenwerking aangegaan met Iamgold op het gebied van Public Private Partnerschip. Het streven is om, door deze samenwerking, dit jaar nog een kunstgrasveld aan te leggen op Nieuw Koffiekamp te Brokopondo. Het ligt ook in de planning om een Jogging track neer te zetten op Lelydorp. Verder onderhoudt het onderdirectoraat SAR regelmatig de sportvelden en de speeltuinen. Ook het zwembad en het Indoor Stadion in Nickerie worden van het jaar gerenoveerd.

Recreatie en Sport
Het beleid van het ministerie is ook gericht op het identificeren en ontwikkelen van talenten. Het onderdirectoraat Recreatie en Sport organiseert daarom regelmatig sportactiviteiten en heeft in alle districten, behalve Sipaliwini, een dependance. Vermeldenswaard is dat het dependance Commewijne op 18 februari aanstaande een fietstocht heeft.

Verder stelt het onderdirectoraat sportleiders ter beschikking voor scholen, organisaties, tehuizen et cetera. Deze sportleiders zijn mensen die goed opgeleid zijn om op een verantwoorde wijze begeleiding te geven op het gebied van sport. De minister is bewust van haar verantwoordelijkheid en zal voortgaan met haar gemotiveerd team om, de geprojecteerde sportdoelen van de regering, te realiseren.