De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Staatsolie Foundation en SAO lanceren lasproject

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft in samenwerking met de Stichting Staatsolie Foundation de lancering gedaan van een lasproject voor internationaal gecertificeerde en gediplomeerde lastrainingen, waarbij 16 cursisten, bestaande uit twee groepen van 8, kosteloos een internationaal gecertificeerde en gediplomeerde lastraining bij de SAO kunnen volgen. De SAO heeft hiertoe samen haar partner the Welding Inspection Services (WIS/OBU) in april 2023 een projectvoorstel ingediend bij de Staatsolie NV. Deze training betreft fase 1 van het project, welke beleidsmatig past in het kader van armoedebestrijding. De samenwerking tussen de SAO en Stichting Staatsolie Foundation werd op 8 augustus 2023 beklonken door de goedkeuring van dit project voor een bedrag van USD 26.919. Het project is gelanceerd op 14 november 2023 op de gerenoveerde lasafdeling van de SAO.

Minister Steven Mac Andrew heeft bij de opening de 16 geselecteerde jongeren op het hart gedrukt om deze kans volop te benutten. Hij heeft hen opgeroepen om discipline en inzet aan de dag te leggen, omdat deze training voor hen mogelijkheden zal bieden om aan de slag te gaan als werknemer of als micro- ondernemer. Zij kunnen zich eveneens verder laten scholen op hun vakgebied. De minister vindt partnerschap belangrijk om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen en waardeert het initiatief van de SAO en haar partners. De bijdrage die partijen leveren om mee te helpen aan de ontwikkelingen binnen Suriname met name de Arbeidsmarkt zijn volgens hem van onschatbare waarde. Dit initiatief sluit volgens minister Mac Andrew aan op het streven van het ministerie om duurzame ontwikkeling te helpen bevorderen door zoveel als mogelijk te investeren in burgers van Suriname, vooral jongeren, overal in het land. De bewindsman verduidelijkte dit door te benadrukken dat in het district Coronie sinds 2008, dus langer dan 15 jaar geen vaktrainingen waren verzorgd. Reden genoeg voor het ministerie om in oktober 2023 het project ‘Wroko Foe Mek Moni’ in dit district te lanceren, waardoor burgers uit dit district thans kosteloos worden getraind in Textiele Werkvormen, Electro-Huisinstallatie en GAWASA.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ tevens voorzitter Raad van Bestuur SAO, is trots op de SAO als het grootste vaktrainingsinstituut binnen de Surinaamse overheid. Zij merkte op dat de SAO steeds haar doelen verwezenlijkt door steeds meer personen te kwalificeren in vaktrainingen die voldoen aan de vraag van de Surinaamse arbeidsmarkt. Lapar heeft de cursisten op het hart gedrukt om discipline aan de dag te leggen en de training met succes af te ronden. Lapar heeft aangegeven dat in het kader van de upgrading van de lasafdeling, de SAO zelf een bedrag van SRD 300.000 uit eigen kas heeft geïnvesteerd. Staatsolie heeft tevens ondersteund middels een veiligheids survey, waardoor gewerkt is aan de veiligheid binnen de lasafdeling. In de samenwerking met (WIS/OBU) worden tevens twee medewerkers getraind tot assistent instructeur. Aan eenieder die een bijdrage heeft geleverd tot het succes van deze training heeft zij dank uitgesproken.

Aziez Mohamedhoesein, manager Projects & Engineering Support Staatsolie NV, beschouwt fase1 niet als het einde van dit project. Hij zegt dat hij de SAO zich in de toekomst ziet ontwikkelen tot een centrum voor multidisciplinaire, gecertificeerde, internationale vakopleidingen voor individuen en bedrijven binnen en buiten Suriname. Hij stelt dat Surinamers de potentie hebben om zich te ontwikkelen tot gecertifiseerde lassers. Met de ontwikkelingen in diverse sectoren waaronder olie en gas kan de SAO een bijdrage leveren tot het opleiden van kader. Mohamedhoesein heeft nadruk gelegd op de discipline die aan de dag gelegd moet worden tot het gewenste succes van de cursisten.

Ook Rinaldo Carles, Operational Excecutive Suriname bij de CCC Group, heeft aangegeven dat deze ontwikkeling kans biedt aan jongtalent om hun vaardigheden te ontwikkelen voor een veel belovende toekomst in de lasindustrie. Ronald Hooghart, voorzitter van het bestuur van de Bond van het Personeel voor Vakopleidingen (BPVV) bij de SAO, kijkt uit naar meer ondersteuning van de overheid om SAO te helpen komen tot het lasinstituut in Suriname. Hij vindt dat vooral jongeren steeds meer de kans moeten krijgen om gekwalificeerde vakopleidingen te volgen, omdat zij potentie bezitten om te zorgen voor de productie in Suriname.