De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Start diaspora project ‘Adoptie Scholen in Suriname’

De eerste fase van het pilotproject ‘Adoptie Scholen in Suriname’ is op dinsdag 3 oktober 2023 van start gegaan op de Algemene Middelbare School (AMS). Dit project wordt uitgevoerd door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met het Diaspora Instituut Suriname van het ministerie Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en alle relevante stakeholders. Het schoolterrein van de AMS kreeg een algehele schoonmaakbeurt van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW).

De start van de schoonmaakactiviteiten vond plaats in aanwezigheid van de ministers Riad Nurmohamed van OW, Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), directeur Marciano Armaketo van het Diaspora Instituut Suriname (DI) en directeur Indersing Gangabisoensingh van Openbaar Groen en Afvalbeheer.

Directeur Armaketo vermeldde in zijn toespraak de betrokkenheid van de diasporagemeenschap om bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs in Suriname. Hij benadrukte dat dit project een model is voor toekomstige samenwerkingen tussen de diaspora en Suriname. Verder onderstreepte de directeur de goede samenwerking tussen het instituut en OGA. Minister Ori gaf aan zeer verheugd te zijn over het project en benadrukte ook het belang van renovatie van enkele andere scholen in Suriname, zoals die van de AMS.

Minister Nurmohamed sprak zijn waardering uit over de betrokkenheid van zijn ministerie aan dit project en benadrukte het belang van goed onderhoud en schone scholen als een stimulans voor effectief leren. De minister stond stil bij het planten van bomen om het groen op de scholen te stimuleren, alsook de betrokkenheid en steun vanuit de gemeenschap. De aanwezigen werden ook toegesproken door de directeur van de AMS, Mireille Caïro, die haar waardering uitsprak over het project. Alle sprekers gaven het belang aan van dit project en uit te kijken naar de succesvolle uitvoering ten behoeve van de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap.

De overige negen geselecteerde scholen voor dit project zullen gedurende de eerste en tweede week van de maand oktober een eenmalige algehele schoonmaakbeurt van OGA krijgen. In deze eerste fase van het schoonmaak traject, is ook de O.S. Houttuin II opgenomen in het schema. In de tweede fase wordt het onderwijssysteem op de scholen aangepakt terwijl de derde fase bestaat uit een grondige evaluatie van het project. “Deze mijlpaal markeert een verenigde inzet van verschillende actoren van onze samenleving om het onderwijsleerproces te versterken en een positieve toekomst van onze jeugd te garanderen”, onderstreepte minister Ramdin van BIBIS in reactie op de activiteit. “Wij werken aan een goede toekomst voor toekomstige generaties, laten wij de sterke schouders zijn waarop zij kunnen staan”, aldus de bewindsman.