De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed orïenteert zich bij bezandingstraject Pandit Laleweg

Het ministerie van Openbare werken (OW) is reeds geruime tijd bezig met onderhoud en verfraaien van wegen. Momenteel worden de wegen Pandit Laleweg en de Pandit Paltan Tewarieweg aangepakt. Minister Riad Nurmohamed heeft zich op dinsdag 3 oktober 2023 georiënteerd tijdens de werkzaamheden.

Volgens Variëlla Pawiro- Oelomo, hoofd van de afdeling Wegen, worden er 12 ressorten in het district Paramaribo bezand. “Vorige week zijn de wegen Livorno en Latour aangepakt en binnenkort worden enkele wegen ook geasfalteerd”. Zij geeft aan dat de werkzaamheden onder supervisie van het ministerie worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Supra N.V. De uitvoering voor de werkzaamheden zal 6 maanden duren. “Op de weggebruikers wordt er een beroep gedaan om hiermee rekening te houden”, aldus Pawiro.

Panchoe Udairay, ondervoorzitter van het districtsraad Paramaribo, heeft aangegeven dat het bezanden geschiedt middels een mix materiaal bestaande uit maatdelen savanna zand, klinkzand en basecourse. Hiervan is er ongeveer elf duizend kuub zand beschikbaar gesteld. Udairay zegt het ministerie van OW te zullen blijven ondersteunen om deze goede projecten te realiseren.

Minister Nurmohamed geeft aan dat het een landelijke programma is geweest van het ministerie om wegen aan te pakken. De minister verzoekt de buurtbewoners wonende in Paramaribo en Wanica om melding te maken van alle slechte wegen, zodat deze ook een beurt kunnen krijgen.