De Boodschap
Kabinet van de President

Studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie overhandigt eindrapport aan president Santokhi

Na een zes maanden durende studie heeft de presidentiële Studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie onder leiding van Willem Bloem haar eindrapport gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi. Het team, bestaande uit 22 experts heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de gasvoorkomens van het land en een strategisch plan opgesteld dat beoogt een bloeiende gasindustrie in Suriname te realiseren. Tijdens de presentatie op woensdag 22 november benadrukte voorzitter Bloem het belang van het optimaal benutten van gasreserves en middelen voor productie en export, met als doel voldoende inkomsten voor Suriname te genereren.

Volgens Bloem zal de welvaart in Suriname door de olie- en gasindustrie in eerste instantie worden gedreven door de olieontwikkeling in Blok 58, dat recent een nieuwe ontwikkelingsfase is ingegaan. Daarbij zal ook gas worden geproduceerd dat in eerste instantie zal worden geherïnjecteerd. “Er zijn ook andere locaties in onze offshore waar mogelijk gas kan worden geproduceerd, en er is de mogelijkheid voor tijdelijke import van vloeibaar gas om snel een lokale gasmarkt te ontwikkelen.” Hij benadrukte verder het belang van het proactief creëren van randvoorwaarden voor een lokale en wellicht regionale gasmarkt, inclusief infrastructuur, kennis en capaciteiten.

Tijdens het onderzoekstraject is diepgaand gekeken naar benodigde wetgeving, capaciteiten, opleidingen en kennis in het bedrijfsleven om de gasindustrie optimaal te exploiteren. Daarnaast is er aandacht besteed aan goede beleidsvorming vanuit de regering. Voor een optimale productie van gas benadrukte de voorzitter dat de regering moet investeren in randvoorwaarden, waaronder het opbouwen van een reputatie met kundige Surinaamse zakenpartners, transparantie in beleid en financieel beheer, verbetering van bedrijfsvoering, nationale slagkracht en beschikbare deskundigheid. “Uitbreiding van benodigde wetgeving en regulatie en bouw van benodigde institutionele capabiliteit zijn cruciaal. Ook moet het beleid vanaf een vroeg stadium duidelijk gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden”, onderstreepte de voorzitter.

De studiegroep adviseert sterk om de status van Suriname als koolstofnegatief land te behouden. Het gebruik van aardgas zal het land in staat stellen emissies te reduceren en andere industriële activiteiten te ontplooien. President Santokhi sprak zijn complimenten uit aan het team en bedankte hen hartelijk voor hun inspanningen. Hij benadrukte dat het nationaal strategisch plan duidelijk aangeeft hoe de economie van Suriname kan diversifiëren met inkomsten uit olie en gas. Het plan zal dienen als leidraad voor de volledige transitie van fossiele brandstof naar groene energie, met de aanleg van een energienetwerk dat optimaal gebruikmaakt van verschillende bronnen zoals thermische, hydro- en hernieuwbare energie. De president vroeg het team ook om voorstellen te bekijken die de schuldpositie van het land kunnen verbeteren.