De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsvergadering legt basis voor duurzame vooruitgang Suriname

De regering is op woensdag 23 november 2023 bijeengekomen op het Kabinet van de President. Tijdens de vergadering is onder meer aangekondigd dat over twee weken een presentatie zal plaatsvinden door de Anti-corruptie Commissie. Deze presentatie zal de regering informeren over de registratieprocedure voor de verplichte Verklaring van Inkomen en Vermogen voor publieke functionarissen. Vervolgens zal de gemeenschap worden voorzien van voorlichting, waarna de registratie zal plaatsvinden. Hiermee tracht de regering transparantie en integriteit te bevorderen.

Verder heeft de regering besloten functionarissen van de belastingdienst te belonen met incentives in de vorm van een overbruggingstoelage gedurende een jaar. Dit met het doel om de inning van belastinggelden in sectoren die normaal gesproken achterblijven te stimuleren. Ook wordt hiermee beoogd de belastingopbrengsten te verhogen, wat op zijn beurt zal bijdragen aan meer sociale ondersteuning en de uitvoering van projecten die het welzijn van de Surinaamse burger ten goede komen.

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke ordening en Milieu en de Taskforce Ordening en Transformatie Houtsector presenteerden voorstellen met betrekking tot de transitie van de houtsector. De minister benadrukte het internationale belang van Suriname als een van de drie landen ter wereld met een negatieve koolstofbalans. Verschillende voorstellen werden gedaan om houtexploitatie duurzamer en effectiever te maken, waarbij ook de betrokkenheid en training van binnenlandse bewoners werd benadrukt. Het doel is om armoede in deze gebieden te verminderen en zelfs meubelproductie te stimuleren. President Chandrikapersad Santokhi vroeg hierbij om een definitief voorstel met betrekking tot de carbon creditstrategie.

Daarnaast heeft de regering ook gesproken over de ordening van de goudsector, waarbij het recente ongeval in het Matawai ter sprake kwam. De president benadrukte de urgentie van het aanpakken van de ordening in deze sector. “We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurd”, aldus het staatshoofd.