De Boodschap
Kabinet van de President

Surinaams profiel krijgt internationaal meer erkenning

Het Surinaams profiel is internationaal nadrukkelijk versterkt en verbeterd. Het land is volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) steeds meer aanwezig op internationale podia en krijgt als zodanig ook die erkenning. De bewindsman is tijdens een persconferentie op vrijdag 30 juni 2023 op zijn departement ingegaan op activiteiten die afgelopen periode in het kader van de buitenlandse diplomatie hebben plaatsgevonden. Hij zegt dat er vanaf maart verschillende activiteiten zijn ondernomen ter versteviging van Surinames bilaterale betrekkingen alsook de multilaterale aanwezigheid c.q. participatie aan verschillende conferenties.

“Het hoogtepunt is dat het profiel van Suriname internationaal nadrukkelijk versterkt en verbeterd is”, aldus minister Ramdin. Hij noemde als eerst de participatie van president Chandrikapersad Santokhi aan de door de Braziliaanse president Luis Ignacio Lula da Silva bijeengeroepen staatshoofdenvergadering waar er van gedachten is gewisseld over de heractivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR). Het Surinaamse staatshoofd heeft deze vergadering ook toegesproken en minister Ramdin zegt dat er een zekere mate van consensus is dat de UNASUR geheractiveerd moet worden. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben mandaat om binnen honderd dagen te komen met een praktisch plan van uitvoering. De BIBIS-minister heeft hierover recentelijk contact gehad met zijn Braziliaanse ambtgenoot Mauro Vieira die de leiding heeft voor wat betreft de consultaties. Het rapport hieromtrent zal binnenkort besproken worden tussen de ministers van Buitenlandse Zaken.

Minister Ramdin zegt dat de erkenning van Suriname op verschillende manieren tot uiting komt. Een voorbeeld is dat Saoedi-Arabië het land 1 miljoen US-dollars schenkt voor met name de renovatie van openbare lagere scholen; een bedrag dat volgens de bewindsman meerdere onderwijsinstellingen ten goede zal komen. Hij maakt ook melding van de gesprekken met het Caribbean Development Fund (CDF) betreffende een project van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) voor (hernieuwbare) energievoorziening in het binnenland. Het gaat om een lening van ongeveer 10 miljoen US-dollars onder voordelige condities – een klein deel van het bedrag betreft een schenking. BIBIS treedt volgens minister Ramdin in deze ondersteunend en faciliterend op.

Andere hoogtepunten voor Suriname zijn dat het land het voorzitterschap van de Associatie van Caribische Staten (ACS) – een organisatie van 25 landen die aan de Caribische Zee grenzen – voor een jaar zal bekleden. Suriname is verder gekozen als vicevoorzitter van de 78ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN); als lid van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) en zal voor twee jaar de functie bekleden van voorzitter van het Caribbean Development Cooperation Committee (CDCC). Minister Ramdin toont zich ook ingenomen met de verkiezing van de twee Surinamers Gloria de Mees en Eric Rudge respectievelijk als commissaris Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) en lid Inter-American Juridical Committee (IAJC). “Het zijn ook belangrijke momenten van erkenning van de kunde als land en we zien ze ook graag uitermate goed functioneren”, aldus de BIBIS-minister. Hij onderstreept de erkenning van Suriname ook met het feit dat het land heeft aangeboden in 2024 gastheer te zijn van de 54ste algemene vergadering van de OAS, hetgeen ook gehonoreerd is.