De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname en Frans-Guyana wisselen van gedachten over decentralisatie

Een Frans-Guyanese delegatie onder leiding van de burgemeester van Cayenne, Sandra Trochimara heeft in verband met de herdenking van KetiKoti deelgenomen aan het seminar ‘Versterken lokaal bestuur’. Directeur Elizabeth Bradley van het directoraat Internationale Samenwerking geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat er tijdens het seminar van gedachten is gewisseld over de decentralisatie van beide landen. Het is volgens de regeringsfunctionaris cruciaal om deze momenten van interactie te hebben. “Wij kunnen veel van elkaar leren”, aldus directeur Bradley op vrijdag 30 juni 2023.   

Bradley merkt op dat de burgemeester de Surinaamse consul-generaal heeft benaderd om een bezoek te brengen aan Suriname om de diverse activiteiten in verband met de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname mee te maken. “Als ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business een Internationale Samenwerking (BIBIS) hebben we een meerwaarde gegeven aan het bezoek om ook werkbesprekingen te houden. Het seminar is daar onderdeel van. Het is goed om van elkaar te leren op bestuurlijk niveau”, nuanceert directeur Bradley.

Tijdens het seminar is er niet alleen over het decentralisatieproces gesproken, maar ook over het moderniseren van steden. Verder zal er gekeken worden naar het “One Village, One Product” (OVOP) idee. Het is de bedoeling dat beide landen van elkaar leren en genoeg informatie met elkaar delen op dit gebied. De landen moeten elkaar optrekken en werken aan de gezamenlijke ontwikkeling. Directeur Bradley geeft aan dat de gasten reeds een bezoek hebben gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee. Zij hebben over diverse onderwerpen gedelibereerd met de parlementsleiding. Op 1 juli zal de delegatie de Prodowaka en andere activiteiten bijwonen. “Een werkbezoek vanuit Suriname naar Frans-Guyana staat in de planning om de samenwerking verder op gang te brengen”, laat de BIBIS-functionaris optekenen.