De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname en Nederland houden overleg over terugname wederzijdse onderdanen

Op dinsdag 30 januari 2024 heeft de 11de Gemengde Werkgroepsvergadering tussen Suriname en Nederland over de terugname van Wederzijdse Onderdanen plaatsgevonden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

De Memory Of Understanding (MoU) betreffende de terugname van wederzijdse onderdanen tussen Suriname en Nederland is ondertekend op 9 oktober 2008. Op basis daarvan vloeit voort, ingevolge artikel 5, dat partijen halfjaarlijks bijeenkomen om overleg te voeren ten aanzien van de uitvoering van het getekende MoU. De werkgroep van beide partijen komen bijeen in de, zogeheten, Gemengde Werkgroepsvergadering.

Aan het begin van het 11de overleg werd benadrukt dat er sprake was van een goede samenwerking en openheid tussen beide landen op het gebied van de overname van irregulier verblijvende wederzijdse onderdanen. Voorts committeerden partijen zich aan de inzet van een menswaardige behandeling en opvang in het land van herkomst van alle personen die op basis van de MoU worden teruggenomen door het moederland.

Partijen hebben in het 11e overleg erkend dat de re-integratie van terugkerende Surinamers zo goed mogelijk in samenwerking met de Nederlandse- en nationale actoren dient te geschieden, om aan het einde van dit jaar het succesverhaal te kunnen presenteren.

De Surinaamse werkgroep werd voorgezeten door Dina Pinas-Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken, bij afwezigheid van ambassadeur Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van BIBIS. De Nederlandse werkgroep werd voorgezeten door Rob Van Bokhoven, directeur Internationale Aangelegenheden bij Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland.

De Nederlandse delegatie vertoeft van 29 januari tot en met 1 februari 2024 in Suriname en voert eveneens overleg met andere stakeholders.