De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname en Nederland overleggen over terugname illegale onderdanen

Op vrijdag 27 januari 2023 is er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), een uiteenzetting gegeven over de terugname van illegaal verblijvende Surinamers en Nederlanders in elkaars landen. Het gaat om personen die vanwege uiteenlopende redenen geen aanspraak maken op het verkrijgen van een verblijfsstatus.

De Nederlandse delegatie Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) onder leiding van Ewald Riks, plaatsvervangend algemeen directeur, tevens directeur Internationale Aangelegenheden DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, heeft een uiteenzetting gegeven over de procedure en verloop van terugname van wederzijdse onderdanen. De delegatie was in de maand augustus 2022 reeds op werkbezoek in Suriname voor een verkennende operationele missie.

Ambassadeur Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van BIBIS, heeft tijdens deze vergadering een weergave gegeven over de overlegmomenten en de resultaten die naar voren zijn gekomen tijdens de eerder gehouden vergaderingen. Ook zijn er verantwoordelijke ministeries geïdentificeerd in verband met de terugname van illegale Surinamers. Deze ministeries zijn, onder andere, Binnenlandse Zaken, Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Riks gaf mee dat hij bereid is om de mogelijkheden te bekijken de samenwerking met Suriname te versterken en zegde toe mee te werken aan programma-uitwisseling met betrekking tot de dienst terugkeer en vertrek voor capaciteitsopbouw. Ook stelde de heer Riks voor dat Suriname gaat werken aan een doorgangshuis voor eventuele welwillende terugkerende Surinamers en dat er gewerkt wordt aan afspraken daarover.

Senior Adviseur DT&V, Jan Willem König, gaf in zijn presentatie aan dat de DT&V als opdracht heeft vreemdelingen zonder verblijfrecht rechtmatig en respectvol te laten terugkeren naar het land van herkomst. Zij werkt samen met tal van overheids- en maatschappelijke organisaties, van lokaal tot internationaal niveau. Het terugkeerbeleid van de DT&V is van dien aard dat de verantwoordelijkheid voor vertrek in eerste instantie altijd bij de vreemdeling zelf ligt. “Wij zijn niet bezig met cijfers, maar met mensen en emoties”, benadrukte König. Hij erkende het belang van werken aan capaciteitsopbouw voor het slagen van re-integratie, waaronder trainingen op meerdere gebieden.

Ambassadeur Truideman deed het verzoek aan de delegatie om, waar nodig, de diverse diensten stage te laten lopen bij DT&V. Er is afgesproken dat er gewerkt zal worden aan nieuwe paspoorten met betrekking tot terugkeer van personen, een lijst van een aantal Nederlanders die terug willen zal worden opgemaakt, er zal nagedacht worden over de procedure van terugkerende personen met behulp van een handboek vanuit Suriname welke in februari zal worden gefinaliseerd.