De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname houdt politiek overleg met Georgië

Op vrijdag 19 mei 2023 heeft een delegatie van de parlementaire republiek van Georgië onder leiding van ambassadeur George Dolidze een werkbezoek gebracht aan Suriname. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn er discussies gevoerd over kwesties die van wederzijds belang zijn en zijn de vooruitzichten voor verdieping van de relaties besproken. Dit betreft het derde politiek overleg tussen beide landen.

Sachi Soekhoe, onderdirecteur bilaterale aangelegenheden van het ministerie van BIBIS gaf aan dat Suriname en Georgië dit jaar 12 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken. “Deze herdenking maakt het tot een mooi moment om onze betrekkingen te versterken en geeft een bijzondere stimulans voor de ontwikkeling van de onderlinge samenwerking op verschillende gebieden”, benadrukt Soekhoe.

Ambassadeur Dolidze onderstreepte dat er enorm veel belang is bij het versterken van wereldwijde banden en wereldwijde samenwerking met landen die eensgezind zijn, de landen waarmee zij gemeenschappelijke waarden delen. Dolidze gaf verder aan dat Georgië een relatief klein land is. Het is daarom belangrijk voor hun om hun nationale belangen te beschermen.  Zij zien, als een van de zeer belangrijke manieren om dat te doen, het versterken van de samenwerking met eensgezinde landen.

De ambassadeur benadrukte dat het Caraïbisch gebied heel belangrijk is voor hen en Suriname een van de belangrijkste partners is in de regio. “Wij zijn toegewijd om de banden met uw land te versterken en zijn vastbesloten om te blijven werken aan het identificeren van aanvullende wegen voor het versterken en verdiepen van onze samenwerking. We denken dat er behoorlijk interessante mogelijkheden zijn om ons partnerschap te versterken”, gaf de ambassadeur aan.

Onderdirecteur Soekhoe, gaf verder aan dat het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden tussen beide regeringen en de particuliere sector moet worden aangemoedigd. Zij benadrukte dat het ministerie zich ook specifiek richt op het aantrekken van buitenlandse investeerders om de industriële sector van Suriname te stimuleren om moderne technologie te verwerven en verkooppotentieel te verwerven. De onderdirecteur stelde voor om de bestaande MoU en ontwerpovereenkomsten te herzien op basis van de huidige ontwikkelingen en het huidige beleid.

Verder werd aangeven dat de republiek Suriname initiatieven zal blijven steunen die gericht zijn op het versterken van het multilateralisme bij het verwezenlijken van de beginselen en doelstellingen van de Verenigde Naties. “Daartoe kan de regering van Georgië rekenen op de blijvende steun van Suriname” zei Soekhoe en voegde er aan toe te hopen dat Suriname ook op de steun van Georgië kan rekenen. Tot slot wenste de onderdirecteur van het ministerie van BIBIS de delegatie de beste wensen met betrekking tot de 32ste verjaardag van het herstel van de onafhankelijkheid van Georgië op 26 mei 2023.