De Boodschap
Financiën & Planning

Suriname maakt verdere afspraken met IMF, IDB en Wereldbank

FINANCEen delegatie van het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de jaarvergaderingen 2022 van het IMF en de Wereldbank in Washington DC bezocht. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met het IMF, de IDB en de Wereldbank. Deze gesprekken kunnen allen als goed en positief gekwalificeerd worden. De gesprekken stonden van Surinaamse zijde onder leiding van minister Albert Ramdin van Financiën en Planning a.i. Er zijn door de Surinaamse deskundigen ook diverse gesprekken op technisch c.q. projectniveau gevoerd met de IDB en het IMF.

IMF

Met het IMF is een follow-up gesprek gedaan om aan de afspraken, die gemaakt waren tussen president Santokhi en de managing director Kristalina Georgieva op 16 september van dit jaar, verdere invulling te geven. Tijdens dat onderhoud was aangegeven dat er een bijstelling van het programma zou komen, gericht op het voorzien in wat extra ruimte voor sociale programma’s, subject-subsidies en meer flexibiliteit in het monetair- en wisselkoersbeleid. Beide partijen waren tevreden met het werk dat door de technische teams verricht is en de voortgang tot nu toe. De bijstelling van het IMF-programma is in haar eindfase.

IDB

De minister werd bij de IDB ontvangen door waarnemend president mw. Reina Irene Meija Chacon. Ook hier werd een terugkoppeling gemaakt met de afspraken tijdens het bezoek van president Santokhi in september jongstleden. Er werd stilgestaan bij de prioriteiten op gebied van het sociaal vangnet, de infrastructuur, agribusiness, hernieuwbare energie, klimaatverandering en carbon strategie, en de schuldherschikking.

Er werden mogelijkheden besproken om projecten versneld uit te voeren en ten behoeve daarvan ook technische assistentie ter beschikking te stellen. Er is aandacht gevraagd voor ondersteuning van de private sector waarbij projecten eventueel via IDB Invest kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd.

De IDB gaf aan dat Suriname ook in de komende periode op haar ondersteuning mag rekenen. Voor dit jaar zullen er voor Suriname nog drie projecten voor een bedrag van USD 210 miljoen door de IDB Board worden goedgekeurd.

Wereldbank

Bij de Wereldbank werd de minister ontvangen door Vice-President Philippe Jaramillo. Aan de orde kwam het Country Partnership Framework voor Suriname, welke nu geformuleerd wordt en waarvoor er reeds verschillende missies door de WB zijn uitgezonden. De eerdergenoemde prioriteiten zijn van Surinaamse zijde aangegeven, aangevuld met Public Sector Reform en het Savings and Stabilization Fund. Ook werd over de rehabilitatie en beheer van het Saramaccakanaal gesproken, welke thans in uitvoering is en van belang is voor de ontwatering van Paramaribo. Er is aandacht gevraagd voor ondersteuning aan de private sector via de International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de World Bank Group) en via Public Private Partnerships in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken.

 

De International Development Association (IDA) poot van de Wereldbank doet schenkingen en goedkope financiering voor ontwikkelingsprojecten van lidlanden. Met het oog op de kwetsbaarheid van deze landen vooral vanwege klimaatsverandering, zouden meer landen in aanmerking moeten komen voor het IDA-lidmaatschap. Suriname heeft, evenals Belize, een verzoek ingediend om de IDA-status te verkrijgen. De WB gaf aan dat het verzoek van Suriname in behandeling is.

Van de zijde van de Wereldbank gaf men aan dat Suriname de komende periode op haar ondersteuning kan rekenen.