De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname met overweldigende meerderheid gekozen als lid ECOSOC

Suriname is op 8 juni 2023 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gekozen als lid van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Het is na 23 jaren dat Suriname zich kandidaat heeft gesteld en gekozen is als lid en wel voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. De Raad bestaat uit 54 leden en de Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de VN in New York, ambassadeur Sunil Sitaldin, zal invulling geven aan het lidmaatschap.

De ECOSOC is een van de zes hoofdorganen van de Verenigde Naties en is een cruciaal orgaan binnen het VN-systeem belast met het bevorderen van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling te weten, de economische, sociale en milieudimensie. Het is een belangrijk platform voor het realiseren van internationaal overeengekomen doelen alsook verantwoordelijk voor de follow-up van VN-conferenties en Summits. Hierbij kan genoemd worden de implementatie van de 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).

Jaarlijks organiseert de ECOSOC ook een ministeriële vergadering om belangrijke economische, sociale en milieukwesties te kunnen bespreken. In de marge van deze vergadering kunnen lidlanden van de VN ook de implementatie van de SDGs in hun respectievelijke landen presenteren. Suriname heeft in 2022 voor de eerste keer zijn Voluntary National Review (VNR) gepresenteerd.

De ECOSOC voert haar werkzaamheden uit middels een netwerk van wereldwijde regionale commissies en functionele commissies. Het is het enige orgaan van de VN dat op basis van het VN-Handvest de mogelijkheid heeft niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) te consulteren over zaken welke vallen binnen haar mandaat.

Als lid van de ECOSOC zal Suriname actief participeren in de discussies en een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van de Raad. Vermeldenswaard is dat Suriname met een overweldigende meerderheid gekozen is, waarbij ondersteuning verkregen is van alle 189 uitgebrachte stemmen.