De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Target voor koopkrachtversterking behaald in mei 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) maakt bekend dat ruim 50.000 gezinnen in de maand mei reeds in aanmerking zijn gekomen voor de koopkracht versterking. Hiermee is het vastgestelde target ruimschoots gehaald. In januari 2023 ging het ministerie van SoZaVo van start met het Sociaal Programma als onderdeel van het Social Beneficiary Programma. Met het Sociaal Programma wordt er een koopkracht versterking gegeven van SRD 1800,-. Dit is een ondersteuning in het kader van de overstap van object naar subject subsidie. 

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo geeft in een vraaggesprek aan dat er met man en macht is gewerkt om de vastgestelde doelen te bereiken. Vanaf de maand januari tot en met maart 2023 kwamen reeds 18.100 gezinnen in aanmerking voor de koopkrachtversterking. Voor de maand april 2023 groeide het bestand naar 31.028 gezinnen en per heden zijn er ruim 50.000 gezinnen in het Sociaal Programma. De SoZaVo bewindsman benadrukt dat de eerste doelgroep welke sedert januari 2023 in aanmerking is gekomen voor de koopkracht versterking onder andere bestaat uit de mensen met een beperking, personen uit zwakke huishoudens en gezinnen die alleen Algemene Oudedagsvoorzieningen ontvangen. “Alle middelen ten behoeve van het ministerie worden aangewend aan de verschillende ondersteuningsmaatregelen naar de samenleving toe”, aldus minister Ramsaran. Wij kennen onze verantwoordelijkheden, en wij zullen het volk niet in de steek laten. Tot nu toe is er SRD 243 miljoen uitgegeven aan het Sociaal Programma.

Middels het Sociaal programma wilt de regering erop toezien dat de kwetsbare gezinnen binnen de samenleving de nodige ondersteuning krijgen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie geraken. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting streeft ernaar toe in juni 2023, 60.000 gezinnen tegemoet te komen bij het uitvoeren van dit project.