De Boodschap
Financiën & Planning

Tien nieuwe douaneambtenaren toegelaten tot Douane Korps

Tot het Korps Douane Suriname zijn op vrijdag 8 december 2023 tien ambtenaren toegelaten, in de rang van commies derde klasse. De tien nieuwe douaneambtenaren, die als aspirant-commies de Opleiding tot Commies derde klasse in september hebben afgerond, behoorden tot een groep van ruim 900 sollicitanten die zich hadden aangemeld bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen van het Directoraat Belastingen, voor het volgen van genoemde opleiding.

Volgens het hoofd van de afdeling Opleidingen van het ministerie van Financiën en Planning, Mahindernath Gobardhan, was er sprake van een ‘lijvige selectie’, waardoor slechts elf van de sollicitanten de voorselectie haalden. Van de elf personen die werden toegelaten heeft één persoon afgehaakt, na de start van de opleiding. De geslaagden worden nu ingezet binnen het Korps Douane en kunnen volgens Gobardhan na drie jaar dienst, de vervolgopleiding tot commies tweede klasse volgen.

Voorzitter Joyce de Vlugt van de Douanebond, heeft bij de uitreiking laten weten dat zij trots is op de nieuwe aanwas. De Vlugt drukte de nieuwe functionarissen op het hart dat zij voortaan deel uitmaken van een gedisciplineerd korps en dat zij dit altijd moeten uitstralen. De bondsvoorzitter verzekerde de geslaagden dat de bond alles in het werk stelt zodat deze nieuwe lichting van douaneambtenaren spoedig over hun bescheiden kunnen beschikken. Waarnemend hoofd van de douane, Charda Girwar, zei aan de geslaagden dat zij rekent op hun inzet bij de dienst, waarbij toewijding centraal staat.

Marita Lautan-Wijnerman, waarnemend directeur der Belastingen die vrijdag de rij der sprekers afsloot, gaf aan dat de geslaagden hebben bewezen te kunnen volharden. Wijnerman drukte de geslaagden op het hart om zich te blijven scholen en om zelf initiatieven te nemen waarbij men zich verder verdiept in de materie, zowel op nationaal als internationaal niveau. “De dienst is aan het transformeren en rekent op u”, stelde Wijnerman. De best geslaagde, Chelsea Ferdinand, mocht ook een geschenk in ontvangst nemen van de waarnemend directeur.