De Boodschap
Kabinet van de President

Inheems Kollectief Suriname maakt opwachting bij president Santokhi

Het Inheems Kollectief Suriname (IKS) onder voorzitterschap van Lloyd Read heeft in een presentatie op het Kabinet van de President belangrijke voorstellen gepresenteerd om te komen tot de duurzame ontwikkeling van de Inheemsen in Suriname en het binnenland van Suriname als geheel. De presentatie moet dienen als een grondslag voor een beleidsdocument. President Chandrikapersad Santokhi, minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Monique Pool, deskundige verbonden aan het Kabinet van de President waren aanwezig bij deze presentatie op donderdag 7 december jongstleden.

Voorzitter Read presenteerde de doelstellingen en de gerealiseerde projecten van de IKS. Hij gaf aan dat de IKS zich inzet voor het organiseren, coördineren en ondersteunen van sociale- educatieve en economische programma’s in de Inheemse gemeenschap. Hij benadrukte dat de Inheemsen in Suriname op een volwaardige manier willen participeren en deelnemen aan de economische activiteiten in het land. Daarvoor is het instellen van enkele randvoorwaarden aangedragen. Read gaf aan dat het beschikbaar stellen van kapitaal belangrijk is. Hij deed een voorstel om een speciaal bedrag in het NOFA-fonds af te bakenen voor de Inheemsen. Daarnaast is het verbeteren van de telecom- en ICT-faciliteiten in het binnenland een pre. Het spoedig in orde maken van het grondenrechten vraagstuk werd ook aangehaald. De IKS is voorstander van een speciale instantie of een autoriteit die zich specifiek gaat toeleggen om de achterstand van de Inheemse volkeren weg te maken. De president werd door het bestuur van de IKS gevraagd om voor de sturing en de implementatie van de aangedragen voorstellen een presidentiële werkgroep in te stellen.

President Santokhi toonde zich bijzonder ingenomen en gaf aan dat een holistische benadering voor de aanpak van uitdagingen belangrijk is. “Dit is wat we nodig hebben. Niet aan de kant staan, maar bij elkaar komen en voorstellen aandragen.” Volgens het staatshoofd heeft de regering als duidelijke beleidsdoel het verbeteren van alle Surinamers, overal in het land. Het verbeteren van de positie van de Inheemsen- en de Marron gemeenschappen in ons land is een integraal deel daarvan. Ook deze gemeenschappen hebben het recht op gelijke kansen onder andere qua onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. President Santokhi gaf aan dat de regering goede nota neemt van de aangedragen voorstellen en dat de overheid zal inkomen waar dat vereist is. Het staatshoofd benadrukte dat de NOFA en KMO-fondsen ook ter beschikking zijn. Voorts zijn er tussen de ministeries en het IKS afspraken gemaakt voor ondersteuning.

De president gaf verder aan dat het belangrijk is dat het beleid goed op elkaar afgestemd is. Er zijn diverse internationale en regionale fondsen aangeboord door de regering om de ontwikkeling van rurale gebieden ter hand te nemen. Het verbeteren van de energie- en watervoorziening in dorpen en telecom voor het verre zuiden wordt aangepakt. President Santokhi sprak zijn dank uit aan de IKS voor de voorstellen en de constructieve houding. Beide partijen zijn het erover eens dat er in elkaar een geschikte partner voor duurzame ontwikkeling is gevonden. In de komende tijd wordt er verder invulling gegeven aan de gemaakte afspraken en er wordt een structureel samenwerkingsverband gesloten.