De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Door LVV opgezette coöperaties halen zelf ureum binnen

De eerste partij ureum die door de Coöperatie Zaaizaad Boeren (CoZaBo) is geïmporteerd, is afgelopen weekend in Nickerie aangekomen. Hiermee is een van de doelen voor het opzetten van de coöperaties in het district Nickerie gerealiseerd. De 13 agro coöperaties die de afgelopen maanden zijn opgezet door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, hebben als voornaamste doel om vooral de kleine boeren die onder de 20 hectare planten, middels coöperatief optreden te helpen aan goedkope kredieten en inputs.

Dit waren de afgelopen decennia de grootste obstakels voor deze groep waardoor zij niet uit hun schulden konden geraken, met als gevolg dat op bepaalde momenten hun inzaai niet kon geschieden. Deze actie van de coöperaties moet op termijn ook gaan resulteren in schaal vergroting van de inzaai en verminderde productiekosten, waardoor er meer geld in de handen van de kleine boer overblijft.

Het is de bedoeling dat er de komende dagen meer ureum wordt aangevoerd om ook de behoefte van de andere coöperaties te dekken. De import van deze partij ureum is mogelijk geweest door de ondersteuning van het Nationaal Fonds voor Agribusiness (NOFA), die een belangrijke rol zal spelen in de verzelfstandiging van de kleine boeren.

De prijs van deze ureum is gesteld op SRD 1375 per zak van 50 kg terwijl deze mest buiten voor SRD 1450 te koop is. CoZaBo werkt eraan om de prijs nog verder omlaag te brengen naar gelang de prijzen op de wereldmarkt dat toelaat. Wel is het streven op gericht dat de coöperaties hun leden altijd lagere prijzen aanbieden dan welke op de vrije markt worden gehanteerd.