De Boodschap
Financiën & Planning

Suriname gaat transparantiebeleid versterken met steun van IDB

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft een lening van $150 miljoen aan Suriname goedgekeurd ter ondersteuning van het openbaar bestuur en het transparantiebeleid. Dit project zal bijdragen aan de economische groei en fiscale duurzaamheid van Suriname door onder andere de verantwoordingsmechanismen van de overheidsinstanties te verbeteren.

Het project Support to Public Management and Transparency Policies in Suriname, dat is goedgekeurd door Board of Executive Directors van de IDB, zal de verantwoordingsmechanismen van de overheidsdiensten versterken, de rapportagemechanismen over het beheer van de overheidsfinanciën verbeteren en kwetsbaarheden in het kader van de financiële integriteit aanpakken. Deze drie werkgebieden zijn cruciaal voor het land om macro-economische en fiscale stabiliteit te bereiken.

Dit project zal ten goede komen aan de burgers van Suriname, door de transparantie van het openbaar bestuur en het beheer van de openbare middelen te bevorderen en tegelijkertijd de preventie en opsporing van corruptie te versterken.

Het project bestaat uit vier componenten. De eerste richt zich op het waarborgen van een stabiele macro-economische context. De tweede is gericht op het verbeteren van integriteit en anti-corruptie bestuur in de publieke sector. De derde ondersteunt transparantie in het beheer van de overheidsfinanciën. Ten slotte versterkt de vierde component het kader voor financiële integriteit.

Het project zal de wettelijke kaders versterken, de institutionele capaciteit van overheidsinstanties opbouwen om corruptie te voorkomen, de financiële verslaglegging verbeteren en het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijden om illegale geldstromen aan te pakken. Het zal ook het personeelsbeheer in de publieke sector verbeteren.

De IDB-lening van $150 miljoen aan Suriname heeft een terugbetalingstermijn van 20 jaar, een aflossingsvrije periode van 5,5 jaar en een rentetarief dat gebaseerd is op de Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Over de IDB
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is toegewijd aan het verbeteren van levens. Opgericht in 1959, is de IDB een toonaangevende bron van langetermijnfinanciering voor economische, sociale en institutionele ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De IDB voert ook baanbrekend onderzoek uit en biedt beleidsadvies, technische bijstand en training aan klanten uit de publieke en private sector in de hele regio. Krijg toegang tot onze virtuele tour. Krijg toegang tot onze virtuele tour.