De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

UNDP en SPWE helpen Kennedyschool aan moestuin met overdekte kasten

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), die zich inzet om micro-ondernemerschap onder mensen met een beperking te bevorderen, heeft in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) zich ingezet voor de bouw van een goede moestuin op de Kennedyschool ten behoeve van leerlingen met een gehoorbeperking op de school. Deze ontwikkeling is onderdeel van het UNDP-project “Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking”. Voor de bouw van de moestuin heeft de SPWE in samenwerking met de Kennedyschool een project ingediend bij de UNDP, die dit project heeft ondersteund en de bouw van de moestuin vordert gestaag. Dit is bevorderend voor de school, die beschikt over een richting Horeca die het concept hanteert van eigen groenten en fruit telen bestemd voor het voorbereiden van gerechten.

De SPWE zet zich steeds in om personen met een beperking te stimuleren om de nodige kennis en ervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en te ondernemen. Dit project moet ook gezien worden in het licht van de uitvoering van de taken van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking, welke als doel heeft het bevorderen van ondernemerschap onder deze groep. Hierdoor wordt gewerkt aan het bevorderen van menswaardig werk voor mensen met een beperking. Gezien de Kennedystichting ook voorstander is van biologisch telen voor eigen consumptie, is het nodige besproken met de SPWE, waarna uiteindelijk de UNDP bereid is gevonden om de moestuin aan te leggen met overdekte kasten. Vanwege weersomstandigheden die belemmerend kunnen zijn voor enerzijds de planten en anderzijds de kinderen met een beperking, was het noodzakelijk de moestuin met overdekte kasten aan te leggen.

De SPWE-directie is blij met de vorderingen binnen dit project en kijkt reeds uit naar het moment van de oplevering. De directeur van de Kennedyschool, Renate Wartes-Venloo, is blij met deze ontwikkeling. Zij liet weten dat de school reeds over een moestuin beschikte. Echter, vanwege een omgevallen schutting is die vernield en kon er enige tijd niet worden geplant. Zij heeft aangegeven dat de kinderen al vanaf 3 jaar worden gestimuleerd om zelf te planten in de moestuin, en zij hebben er plezier in. Er is een hele goede samenwerking met de SPWE, die net als de Kennedyschool beseft dat de moestuin nodig is om voedselveiligheid te garanderen voor de groep personen met een beperking aldaar.