De Boodschap
Kabinet van de President

UNDP geeft met workshop aanzet tot nationaal digitaal strategieplan

Om gedegen voorbereid te zijn op de digitale transformatie wereldwijd alsook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, is het van belang dat Suriname over een digitaal strategieplan beschikt. In dit kader is de Surinaamse overheid een jaar geleden samen met het United Nations Development Programme (UNDP) van start gegaan met het Digital Readiness Assessment-programma. Binnen dit programma is de UNDP op woensdag 7 december 2022 van start gegaan met de driedaagse National Digital Strategy Stakeholders Workshop.

Op het presidentieel paleis zijn op de eerste dag ongeveer 30 personen van stakeholders zoals de overheid, consumentenorganisaties en de private en publieke sector bijeengekomen om zich over het onderhavige te buigen. De private en publieke sector zijn vanaf het prille begin erbij gehaald om een onderzoek te doen naar het digitale landschap van Suriname en wat het noodzakelijk maakt hier verandering in te brengen. De aanwezigen werden toegesproken door door Laura Hildebrandt en Calum Handforth, Digital Transformation-deskundigen van de UNDP.

Vooruitlopend op de workshop zijn er online-interviews geweest met belangrijke stakeholders zoals Telesur en de ICT Associatie Suriname. Prewien Ramadhin, onderdirecteur e-Gov van het Kabinet van de President, zegt dat er tijdens de workshop zal worden nagegaan wat er allemaal gedaan moet worden. “Een van de zaken die naar voren is gekomen, is dat we als land ook een digitale strategie moeten hebben”, aldus de functionaris. Kabinetsdirecteur Algemene Zaken, Thalicia Atmodimedjo, bleef stilstaan bij belang van de training: onder meer gezamenlijk werken aan een digitaal strategieplan. Op de slotdag zullen de technische deelnemers dan bepalen wat aan plannen haalbaar en realiseerbaar is.

Enkele aspecten waarover er gesproken is, zijn onder andere overheidsdiensten van huis uit aanvragen; online betalingen op afstand; moeiteloos een bedrijf overal ter wereld te registreren; overal verbonden zijn; zekerheid op privacy en veiligheid en digitale toegang tot medische dossiers. De sprekers zijn het erover eens dat er niet langer gewacht kan worden, maar gelijk aan te pakken.