De Boodschap
Justitie & Politie

Verdachte aanslag Kantongerechtsgebouw in vrijheid gesteld 

Op 13 januari 2023 werden er door 2 manspersonen levensgevaarlijke projectielen gegooid op het terrein van het gebouw der Kantongerechten aan de Wulfinghstraat waarna er meerdere schoten zijn gelost op het gebouw.  

Tijdens het politioneel onderzoek is er op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld ontstaan waarbij vier personen als verdachte werden aangemerkt. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn drie personen heengezonden en één (B.W.) in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld op 27 januari 2023.

Het onderzoek werd na de inverzekeringstelling voortgezet en uit het tot nog toe verkregen feitenmateriaal is gebleken dat de detentie van B.W. thans niet langer noodzakelijk wordt geacht. Het onderzoek in deze zaak wordt onverkort voortgezet.