De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi ontvangt delegatie Inter-Amerikaanse Mensenrechten Commissie  

Op maandag 6 februari hebben First Vice President Commissioner, Edgar Stuardo Ralón Orellana en Second Vice President Commissioner Margarette May Macaulay van de Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) en hun delegatie een meeting gehad met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De delegatie is in Suriname om minister Amoksi waarnodig, technische assistentie aan te bieden bij de verschillende IACHR-projecten.

De Inter-American Commission on Human Rights wil aan de hand van een reeks toegankelijke en boeiende trainingen die zowel fysiek als online kunnen worden gegeven, mensen kennis en vaardigheden bijbrengen om mensenrechten te begrijpen en om positieve veranderingen in hun leven en in hun gemeenschap teweeg te brengen. De trainingen zijn gecreëerd op basis van de IACHR’s diepgaande kennis over mensenrechtenbeleidskwesties en haar uitgebreide ervaring in het onderzoeken en verzoenen van klachten over discriminatie.

First Vice President Commissioner, Edgar Stuardo Ralón Orellana, gaf verder aan dat  mensenrechten alleen kunnen leven door een geïnformeerde en voortdurende vraag van mensen om hun bescherming. Mensenrechteneducatie promoot waarden, overtuigingen en attitudes die alle individuen aanmoedigen om hun eigen rechten en die van anderen hoog te houden. Het ontwikkelt een begrip van ieders gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten in elke gemeenschap te realiseren.

Minister Kenneth Amoksi ging in op de situatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Hij gaf aan dat deze groepen vanuit de overheid betere toegang moeten krijgen tot informatie over hun mensenrechten. Dit zodat zij weten waar zij recht op hebben en zich zo beter kunnen beschermen. Verder sprak minister Amoksi over de verschillende uitdagingen die er zijn op het gebied van huisvesting, het resocialisatieprogramma, logistiek en infrastructuur van de  gevangenissen.