De Boodschap
Justitie & Politie

Verkeersveiligheidsinstituut geeft voorlichting op scholen

Het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) heeft op donderdag 17 mei in het kader van “The 7th UN Global Road Safety Week” voorlichtingssessies voor twee scholen verzorgd. De scholieren van de Algemene Middelbare School (AMS) en de Poolschool werden middels een interactieve presentatie voorgelicht. “In het kader van de 7th UN Global Road Safety Week, werd middels een verkeersveiligheid voorlichtingsdag op de scholen invulling gegeven aan de bewustwordingscampagne.”, vertelt VVI-directeur Joanne Adraai.

The Global Road Safety Week is een steeds terugkerende bewustwordingscampagne die wordt georganiseerd door de World Health Organization (WHO). Het beoogde doel met deze bewustwordingscampagne is het vergroten van de verkeersveiligheid en voorkomen van ongevallen. Met het gekozen thema voor dit jaar “sustainable transport” staat de zevende editie in het licht van het omschakelen van transport. Het doen toenemen van het gebruik van het openbaar vervoer, fietsen en lopen zijn enkele doelen van de WHO.

Verder gaf de VVI-onderdirecteur Purcy Landveld aan dat in samenwerking met een interdepartementale commissie verschillende projecten zullen worden uitgevoerd. Eén van de projecten die aandacht vereiste van het instituut, was de veiligheid bij de Veritasschool. Vanwege de afwezigheid van drempels en een vervaagd zebrapad, had de school geruime tijd te kampen met een onveilige verkeerssituatie.

Torill Leisberger, onderdirecteur op de Veritasschool, toonde zich ingenomen met de aanpak. Ze kijkt uit naar de verschillende projecten die uitgevoerd zullen worden op de andere scholen.