De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ werkt aan beschermen van Surinaamse ontwerpen internationaal

Surinaamse bedenkers en ontwerpers van tekeningen en modellen zullen binnen niet al te lange tijd hun ontwerpen (designs) zowel nationaal als internationaal kunnen beschermen. Daar het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) ontwerpen, technologische innovatie en creativiteit ondersteunt, is het Bureau Intellectueel Eigendom (BIE) een samenwerking aangegaan met het Europees bureau dat belast is met registratie van merken en designs (EUIPO). Vanwege deze samenwerking is er thans een nationaal designwet in de maak. 

Om de Surinaamse ontwerpers enkele richtlijnen te geven omtrent de aanvraagprocedure en de internationale registratie heeft het ministerie van EZ in het kader van het CARIFORUM Intellectuele Eigendomsrechten en Innovatie (CARIPI) project een praktische gids (booklet) voor Surinaamse ontwerpers en ondernemers gelanceerd. Bij de lancering waren enkele ontwerpers, ondernemers, onderwijsinstellingen en bedrijfslevensorganisaties uitgenodigd. De lancering heeft op 15 mei 2023 in de Banquethal van Hotel Torarica plaatsgevonden.

 

Kenneth Codrington, ondirecteur van BIE, heeft in zijn openingstoespraak aangegeven, dat iedereen geconfronteerd wordt met intellectuele eigendom. Het is volgens hem daarom van belang dat ontwerpers hun ontwerpen internationaal kunnen laten registreren, zodat zij dan terug kunnen verdienen aan hun creaties. In dit kader is in 1990 een akte van Geneve getekend, welke een basis legt voor betere bescherming van tekeningen en modellen.

Voorafgaand aan de lancering heeft EUIPO-vertegenwoordiger Sophia Bonne een presentatie gehouden, waarbij zij onder andere is ingegaan op de algemene definitie van designs, de voordelen van designregistratie de criteria voor bescherming van tekeningen en modellen en design bescherming. Bonne benadrukte dat het bij de registratie van ontwerpen veel sneller gaat dan bij die van merken, omdat er slechts op drie zaken wordt gelet, namelijk of de aanvrager bekend is, als het om een design gaat en wanneer het ontwerp niet indruist tegen de openbare orde en goede zeden.

EZ-minister Rishma Kuldipsingh, die de officiele lancering van de praktische gids heeft verricht, gaf aan dat Suriname een bewuste keuze heeft gemaakt om in 2020 toe te treden tot de akte van Geneve van 1999. Volgens Kuldipsingh is het het ministerie ter ore gekomen, dat er mogelijk gevallen zijn waarbij buitenlanders patent hebben aangevraagd op Surinaamse producten en dat een aantal producten worden gecopieerd en in het buitenland worden afgebeeld.

De bewindsvrouw wijst erop dat het ministerie van EZ al het mogelijke zal doen om een dergelijk onrecht aan te vechten en bescherming te bieden aan belanghebbenden van intellectuele eigendom in Suriname. Er werken miljoenen mensen in de creatieve industrie en de design cultuur in Suriname moet naar zeggen van Kuldipsingh worden gestimuleerd. De booklet werd na de lancering overhandigd aan vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en aan designers en ondernemers.