De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Verscherpte controle op basisgoederen in Commewijne

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is op dinsdag 6 juli 2021 op pad geweest in het district Commewijne om reguliere werkzaamheden uit te voeren. Er is een aanzet gegeven om te starten met verscherpte controles bij de winkeliers. Tijdens de controlewerkzaamheden zijn er diverse overtredingen geconstateerd. Op verschillende producten zoals: bruine bonen, uien, witte en bruine suiker, saucijsjes, brood, knoflook en zout waren er geen prijzen aangegeven. De vergunninghouders zijn erop gewezen dat de prijsaanduiding meteen aangebracht moest worden. Bij de prijscontroles is het accent gelegd op basisgoederen.

Controleur Erwin Djokarso van de ECD benadrukt dat er ook sprake is van prijsopdrijving bij vele supermarkten. “Prijsopdrijving is het fenomeen van het te duur verkopen van producten. Wij van het ministerie van EZ werken met een decreet ‘E24’ en daar staat in vermeld hoeveel winst een winkelier mag maken, ”zegt de ambtenaar. Bij prijsopdrijving is de Economische Controle Dienst bevoegd om een proces-verbaal op te maken voor het innen van boete, het proces-verbaal wordt gestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) die de hoogte van de boete bepaald.

Er zijn ook specifieke gevallen waar de winkeliers kunnen staven dat de hoge prijzen te maken hebben met de inkoopprijs vastgesteld door de importeur. Eerder is samen met de belastingdienst een samenwerking aangegaan om structureel controle uit te oefenen bij de importeurs. De specifieke aandacht voor basisgoederen komt voort uit het feit dat deze goederen onderhevig zijn aan prijsregulering vanwege de vrijstelling van invoerrechten. Importeurs moeten groothandelsprijzen, zoals vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken, hanteren. Daarbij wordt uitgegaan van een bepaalde winstmarge. In de praktijk blijkt echter dat winkeliers vaak een groothandelsprijs betalen die hoger is dan de vastgestelde prijs. Daarbij wordt door de winkelier veelal een factuur van een tussenpersoon overlegd. Op basis van inspecties is er de indruk dat in de keten van basisgoederen van import tot en met de distributie er extra winsten worden verdiend. Over deze winsten dient uiteraard belasting te worden betaald. Dit gegeven is aanleiding voor de Belastingdienst om extra controles op te starten bij zowel importeurs als tussenpersonen.

 

Consumenten kunnen klachten telefonisch indienen tussen maandag en vrijdag van 08:00 -15:00

via:

-Verkort nummer: 1940

-Whatsapp nummer: +5978530915 (alleen Whatsapp berichten)

-Email adres: klachten.unit@gmail.com