De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid zal in overleg treden met NZR omtrent tariefsaanpassingen

Het ministerie van Volksgezondheid zal op donderdag 21 juli 2022 samen met het ministerie van Financiën en Planning gesprekken voeren met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en het Staatsziekenfonds (SZF) omtrent tariefsaanpassingen. Dit naar aanleiding van lopende tariefsonderhandelingen tussen het SZF en de NZR.

Partijen zullen in overleg treden om tot een oplossingsmodel te komen om de verdiencapaciteit van de Ziekenhuizen structureel te verbeteren. De regering van Suriname zet zich in om binnen de mogelijkheden die er zijn, de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

Het ministerie van Volksgezondheid zal ook een beroep doen op de NZR om zo integraal als mogelijk, de waardering van zorgwerkers aan te passen. De visie van het ministerie is erop gericht om te sleutelen aan een sector brede CAO voor zorgwerkers, zoals vervat in het Nationaal Plan Vernieuwing Gezondheidszorg 2025. Cruciaal is dat verbetering aan loonstructuren binnen de zorg zo uniform mogelijk moeten worden doorgevoerd. De betrokkenheid van de zorgwerkers, via hun respectievelijke vakbonden, is een essentiële randvoorwaarde.