De Boodschap
Kabinet van de President

Vruchtbaar gesprek tussen president Santokhi en Chinese premier Qiang

Op 12 april 2024 vond een constructieve ontmoeting plaats tussen president Chandrikapersad Santokhi en premier Li Qiang van de Volksrepubliek China. De ontmoeting die een onderdeel was van het staatsbezoek van president Santokhi aan China, benadrukte de vriendschappelijke en historische banden tussen de twee landen.

Premier Li Qiang erkende in zijn openingsstatement Suriname als een belangrijke strategische partner in het Caribisch gebied en sprak over positieve ontwikkelingen in de relatie. Hij benadrukte ook het belang van het kijken naar de toekomst en het continu ontwikkelen van de vriendschap en samenwerking tussen de landen. Hij verzekerde dat China Suriname zal blijven ondersteunen en dat grote Chinese bedrijven aangemoedigd worden om in Suriname te investeren.

President Santokhi sprak in zijn toespraak zijn dankbaarheid uit voor de hartelijke ontvangst en de continue vriendschap die China middels technische bijstand, studiebeurzen, schenkingen en leningen tegen aantrekkelijke condities, aan Surinamers biedt.

De ontvangen ondersteuning gedurende de COVID-19 pandemie werd gememoreerd als een bijzonder moment van solidariteit. Het Surinaamse staatshoofd merkte op dat China steun bood met vaccins in een tijd waarin iedereen zich voornamelijk op binnenlandse problemen richtte. Deze gebaren hebben de diepe banden tussen de twee naties verder versterkt.

De president benadrukte de diepgewortelde historische verbondenheid tussen Suriname en China, die meer dan 170 jaar teruggaat met de komst van Chinese immigranten naar Suriname. “Onze Chinese broeders en zusters zijn inmiddels volledig ingeburgerd als een belangrijke deel van de diversiteit welke de Surinaamse samenleving kenmerkt. Hun bijdrage aan het maatschappelijk en economisch leven is niet meer weg te denken”, zei President Santokhi tijdens het onderhoud.

Hij prees ook de solide diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, die zich uitstrekken tot samenwerking op diverse gebieden waaronder landbouw, infrastructuur, defensie, gezondheid, cultuur, onderwijs, diaspora, bedrijfsleven en investeringen.

Beide regeringsleiders benadrukten de noodzaak om internationaal gezamenlijk op te trekken met betrekking tot de impact van klimaatverandering en andere gedeelde problemen, zoals de noodzaak om het internationale multilaterale systeem te versterken en de toegang tot ontwikkelingskapitaal te vereenvoudigen.