De Boodschap
Kabinet van de President

Waterbehoefte afgelopen decennium behoorlijk gestegen

De waterbehoefte is in het afgelopen decennium behoorlijk toegenomen. Terwijl dit het geval is, zijn de investeringen om te voldoen aan de vraag uitgebleven. Clifton Lienga, directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) schetst een beeld van de situatie: “Als we praten over de waterbehoefte in 2024, dan praat je over iets meer dan 11.000 kuub per uur. En vanaf 2011 produceren we maar ongeveer 5000 kuub per uur, terwijl de aansluitingen of de huishoudens meer zijn geworden.” Directeur Lienga zegt dat er in 2011 ongeveer 53.000 huishoudens waren en anno 2024 zijn dat ongeveer 144.000, op dezelfde capaciteit van 5000 kubieke meter water per uur.

Hiermee verklaart de directeur de lage waterdruk in verschillende gebieden. Het bedrijf heeft daarnaast ook te kampen met achterstallig onderhoud van én een gebrek aan pompen. “Dan praten we over distributie- en bronpompen die zijn bezweken.” Directeur Lienga zegt dat sommige van de machines al langer dan 30 jaar in bedrijf zijn, hun maximum hebben bereikt en aan vervanging toe zijn. Hij noemt gebieden als Blauwgrond, Tourtonne en Van Hattemweg waar de pompen zodanig verouderd zijn dat dit van invloed is op de waterdruk. Dit brengt al vanaf 2018 met zich mee dat projecten als Helena Christina, Altona en de omgeving van het Wanica Ziekenhuis niet van drinkwater kunnen worden voorzien.

Er is daarom een lening van USD 25 miljoen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) gedaan om te investeren in de productiecapaciteit. De SWM mikt onder meer op het vergroten van de capaciteit voor de drie bovengenoemde gebieden. De directeur noemt ook het project met het Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD), maar heeft geen beeld wanneer dit van de grond komt. Het AFD-project is bedoeld om de productiecapaciteit van de Van Hattemweg te verdubbelen (1000 kuub) en ook om Paramaribo te voorzien. “Het station Van Hattemweg levert water aan William Kraanplein en dat levert op zijn beurt water aan Blauwgrond en op die manier zouden we dan de verschillende gebieden gaan voorzien van drinkwater.”

De SWM-directeur blijft echter niet stilzitten. Hij heeft recentelijk in Nederland en België gesprekken gevoerd met partners van de SWM. Het bedrijf werkt verschillende modellen uit om te voorzien in de waterbehoefte. Zo wordt nagegaan of het station Commewijne uitgebreid moet worden en dan de extra capaciteit water naar Paramaribo te distribueren. De SWM heeft de bouw van de stations Houttuin, Welgedacht en Bropondo in de planning. Het station Brokopondo zal Afobaka tot Paranam van drinkwater moeten voorzien alsook Kraka tot Zanderij. Daarnaast zal het ook van invloed zijn op de verzorgingsgebieden Para, Wanica, en Paramaribo. “Dat zijn de verschillende dingen die we uitwerken om zodoende de watervoorziening te verbeteren en garanderen, maar meer nog om duurzaam ontwikkelingsdoel 6 te bereiken voor 2030.”