De Boodschap
Kabinet van de President

Werkgroep geïnstalleerd voor duurzaam ontwikkelen Para

Om het district Para duurzaam en structureel te ontwikkelen is door president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep geïnstalleerd. Deze installatie heeft plaatsgevonden op 23 maart 2023 op het Kabinet van de President. Het staatshoofd heeft bij de installatie alle leden opgeroepen samen te werken met alle stakeholders. Dit met het oog op het zo effectief mogelijk realiseren van verbetering van de leef- en woonomstandigheden in het district.

De president heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat het belangrijk is om na te gaan wat de problemen zijn die leven onder de samenleving en die aan te pakken. Hij noemt onder andere problemen met betrekking tot de aanvraag van Bazo/BZV-kaarten, grond en koopkrachtversterking.

Voorzitter Sheik Habieb van de presidentiële Werkgroep Ontwikkeling Para zegt dat er reeds wat onderzoek is verricht naar de problemen in het district. De groep zal bij de eerste vergadering vaststellen welke problemen als eerst aangepakt zullen worden. De presidentiële werkgroep wordt bijgestaan door adviseurs die ook op voornoemde datum geïnstalleerd in.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat er mogelijkheden om projecten uit te voeren vanuit het kabinet, echter zullen daarvoor goed uitgewerkte projectplannen ingediend moeten worden. Het staatshoofd doelt hiermee op projecten die gericht zijn op het verhogen van de leefbaarheid in het land. Adviseur Murwin Leeflang van de werkgroep zegt blij te zijn dat dit moment is aangebroken, want er ligt veel werk in het verschiet in Para. Hij heeft de leden opgeroepen om bij het uitvoeren zich te richten om het gemeenschapsbelang en niet op individueel belang.