De Boodschap
Kabinet van de President

Workshop Tabakscontrole voor horecasector

Tabakgebruik is het grootste gezondheidsrisico en de vermijdbare oorzaak van vroegtijdige sterfte. Het is wereldwijd verantwoordelijk voor 8 miljoen sterfgevallen per jaar. Bijna 500 Surinamers sterven jaarlijks aan tabaksgerelateerde ziekten. Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus 2023 vindt een tweedaagse workshop plaats in de Banquethall van Hotel Torarica met als titel ‘Tabakscontrole en de rol van de horecasector’. Tijdens deze bijeenkomst waren directeur van het bureau van Volksgezondheid, Radjesh Ori, hoofd van milieu-inspectie BOG, Stephanie Cheuk-A-Lam, Tabaks focal point, Farisha Brispat en participanten van diverse hotels, motels en casino’s aanwezig.

De workshop is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met Tabaks focal point en de afdeling milieu-inspectie met ondersteuning van de PAHO en het secretariaat van het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). “Onze doelgroep is de horecasector, omdat we willen gaan richting handhaving van de huidige Tabakswet en omdat we weten dat het heel lang stil heeft gelegen. We willen meer awareness brengen in de horecasector en bedrijven de gelegenheid geven om te corrigeren waar het misgaat. Dit, zodat we allemaal up to date zijn met betrekking tot de wet en men niet verrast wordt met boetes of gevangenisstraffen wanneer we overgaan naar de handhaving”, zegt Cheuk-A-Lam.

Mensen beschermen tegen meeroken is een zeer doeltreffende maatregel om het tabaksgebruik terug te dringen en tegelijkertijd de gezondheid van personen te beschermen. Artikel 3 van de Tabakswet van 2013 verbiedt roken in alle openbare ruimten, werkplekken en het openbaar vervoer. Het rookverbod wordt echter niet overal goed gehandhaafd. Uit de bevindingen van de Tobacco Investment Case voor Suriname blijkt dat tabaksgerelateerde ziekten de Surinaamse economie jaarlijks SRD 508 miljoen kosten, gelijk aan 1,7% van het BBP in 2019. Tijdens de workshop is er gesproken over de gezondheidsgevaren van tabaksgebruik, een korte inleiding over het FCTC, de Tabakswet en wat de implicaties daarvan zijn voor de horecasector, de rol van de horeca volgens de Tabakswet en de sancties die daarbij horen. Op de tweede dag van de workshop zijn de bars, restaurants, clubs en deelnemers van de airport aan de beurt.

De bedrijven die niet hebben geparticipeerd aan de sessie, kunnen de wet alsnog online doornemen. Cheuk-A-Lam benadrukt dat de wet er niet is om mensen te straffen. “Het hoofddoel van de wet is het beschermen van onze samenleving, maar ook de toekomstige generatie en specifiek onze jongeren en de mensen met onderliggende aandoeningen”, aldus hoofdinspecteur Cheuk-A-Lam.