De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ stimuleert coöperatieve samenwerking in Snesi Kondre

Tegen de achtergrond van werkgelegenheidsbevordering en verbetering van het ondernemersklimaat heeft de Raad voor Coöperatiewezen (RACO), in samenwerking met Solidaridad Network Suriname, een training over coöperatief ondernemerschap verzorgd aan lokale bewoners van Snesi Kondre in het district Sipaliwini. Middels deze training heeft RACO, die een werkarm is van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), de deelnemers bestaande uit micro- en startende ondernemers gestimuleerd om in coöperatief verband op te trekken om meer succes te boeken. De training is op maandag 28 augustus 2023 verzorgd door de voorzitter van RACO, Claudette Etnel.

RACO-voorzitter Etnel accentueerde het belang van coöperatief ondernemerschap binnen de gemeenschap vanwege het feit dat er meer banen en inkomens worden gecreëerd. Zij heeft de participanten voorzien van de nodige informatie en de vereisten voor het opzetten van een coöperatie. Etnel is ook ingegaan op zaken zoals de kenmerken van een coöperatie, vorming van het bestuur en een commissie van toezicht alsook de inhoud en vaststelling van statuten voor een coöperatie. Het is voor haar belangrijk dat de plaatselijke bewoners van Snesi Kondre beseffen dat coöperaties bijdragen tot grotere werkgelegenheid, de toename van individuele en nationale rijkdom, en het nationaal inkomen vergroten. De voorzitter vindt het overweldigend dat de participanten belangstelling hebben getoond in het opzetten van landbouwcoöperaties. Ze hebben veel vragen gesteld over de voordelen van onderlinge samenwerking en over de werking van coöperaties.

Etnel heeft benadrukt dat het ministerie zich zal blijven inzetten om micro-ondernemers te ondersteunen en begeleiden bij het opzetten van coöperaties middels trainingen en voorlichtingssessies. RACO is belast met het promoten en begeleiden van coöperaties en blijft streven naar het bevorderen van het coöperatiewezen in Suriname. In dit kader zijn eerder startende vrouwelijke ondernemers getraind in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE). Er wordt ook virtueel training over ‘coöperatief ondernemerschap’ verzorgd aan startende ondernemers.