De Boodschap
Volksgezondheid

10 september 2023 Wereld Suïcide Preventie Dag

Jaarlijks wordt er op deze dag extra aandacht gevraagd voor suïcide, zelfbeschadiging en voornamelijk de preventie hiervan. Hierbij moet ook gedacht worden aan het leed dat mensen ervaren wanneer zij gedreven worden tot het maken van deze keuzes. Door het bewustzijn onder de samenleving te verhogen, en hen alternatieven aan te bieden om het leed te verlichten of te voorkomen, kunnen mensen elkaar ondersteunen waar dit het hardst nodig is. Het thema van Wereld Suïcide Preventie Dag dit jaar is wederom: “Hoop creëren door Actie”.

In 2021 werden er, op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid twee trainingen vertaald door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) van het Engels naar het Nederlands; deze zijn vrij toegankelijk voor medische en sociale hulpverleners via de virtuele campus van de PAHO.

Een van deze trainingen werd in 2022 eveneens door het ministerie van Volksgezondheid georganiseerd en, met ondersteuning van de PAHO, in Nickerie van 31 mei 2022 tot en met 2 juni 2022 aangeboden. De aanleiding hiertoe was het groeiende aantal suïcidegevallen in Nickerie, waarbij het ministerie de hulpverleners in Nickerie wilde ondersteunen, door hen tools aan te reiken om een actieve bijdrage te leveren aan suïcide preventie in hun district.

Dit was de training ‘Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: versterking van Eerstelijnszorgverleners’. Zowel deze training als de training ‘Psychologische Eerste Hulp (PEH) bij Rampenbeheersing in het Caribisch gebied’ is vooralsnog beschikbaar op de virtuele campus website van de PAHO. Hulpverleners zullen binnenkort opnieuw posters en ander materiaal tegenkomen over hoe ze kunnen deelnemen. Men kan ook zelf ‘PAHO virtual campus’ opzoeken, zich registreren en daar de namen van de trainingen zoeken.

Er zijn sindsdien ook door het district Nickerie,met behulp van UNICEF, preventieve acties ondernomen, bijvoorbeeld het initiatief door de first lady om kinderen in Nickerie tools aan te reiken om zichzelf te beschermen. Eveneens trachten belangrijke sleutelfiguren in het district gedreven en actief bezig te zijn om een echte verandering te maken in de levens van hun medemens.

De samenleving zal in deze periode ook informatie tegenkomen over suïcidepreventie. Uiteindelijk wil het ministerie van Volksgezondheid dat eenieder weet dat er hulp is wanneer men het gevoel heeft dat er geen oplossing is en suïcide het antwoord zou kunnen zijn. “Hun leed is echt, en we moeten er ook echt oog voor hebben. Laten we samen hoop creëren door actie te ondernemen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.