De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Braziliaanse deskundige verzorgt “Train the Trainer” workshop aan LVV-medewerkers

Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) worden intensief onderricht in de markoesateelt. Op maandag 27 maart jongstleden is op het ministerie een vijfdaagse workshop van start gegaan waarbij, Abel Rebouças São José, een internationale deskundige uit Brazilië, hen de nodige tools meegeeft betreffende het deskundig telen van markoesa.

De diverse teeltmethoden, onkruidbestrijding, bemesting, herkennen en beheersen van ziekten en plagen en veel meer wordt de deelnemers zowel theoretisch op het ministerie als praktisch op de markoesaanplant te Matta bijgebracht. De bedoeling is dat het aangeleerde door de participanten uiteindelijk op deskundige wijze dusdanig wordt overgebracht op markoesatelers in Suriname dat zij het niet alleen begrijpen, maar ook op de correcte wijze toepassen in de praktijk teneinde de productie te verhogen.

Deze training is onderdeel van het Inter-American Development Bank (IDB)-project Agricultural Competitiveness Program (SU-L 1020): component II: Minor Fruits. Er staat binnen dit project een activiteit ingepland waarbij in verschillende districten een Farmers Field School (FFS) zal worden gestart.  Het Minor Fruits project richt zich momenteel op markoesa met als doel het verhogen van deze productie in Suriname. Het is daarom van belang dat er wordt geïnvesteerd in kennis en kunde om uiteindelijk dit doel te kunnen realiseren.  De voorlichters en deskundigen van LVV, met name van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV), zullen uiteindelijk hun kennis zoals opgedaan bij de markoesaworkshop ook delen op de FFS.

Om de FFS succesvol te maken moet LVV steeds stappen verder zijn in kennis dan de huidige situatie betreffende markoesteelt in Suriname. “DLOAV zal steeds op de achtergrond research blijven doen voor dit gewas aangezien wij de richting op gaan voor markoesa industrie in Suriname,” zei DLOAV-directeur Anand Ramkisoensing bij de opening van de workshop. Hij gaf aan dat de vraag in het buitenland naar dit strategisch product groot is terwijl de prijs internationaal stijgt. “Hier groeit het heel makkelijk maar als we internationaal willen afzetten moeten wij gaan richting professionalisering bij het verbouwen van markoesa.” Hij drukte de verantwoordelijken van de LVV-onderzoeksafdelingen op het hart de markoesatraining met volle aandacht te volgen en kritische vragen te stellen. “Het streven is om het beoogd doel van dit project binnen kort termijn te realiseren,” aldus de directeur. De training werd afgesloten met een certificaatuitreiking.