De Boodschap
Kabinet van de President

Collectieve inspanning nodig om drugssmokkel tegen te gaan

“De drugssituatie in de wereld en de regio laat zien dat met collectieve inspanning een vermindering van de drugshandel kan worden bereikt.” Zo sprak minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) tijdens het seminar: “Cocaïne trafficking, Strengthening cooperation between Suriname, the Netherlands and France”. Het ministerie heeft in samenwerking met de Franse en Nederlandse ambassade het tweedaagse seminar geopend op dinsdag 12 december in de zaal van Courtyard by Marriott Hotel. Hierbij waren onder andere aanwezig de Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas Lacoste, een Frans-Nederlandse delegatie, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, officieren van justitie, directeuren van het Korps Politie Suriname (KPS), vertegenwoordigers van de drugsbestrijdingsinstituten, de Douane, Kustwacht en de Nationale Anti-Drugsraad.

Minister Amoksi juicht de samenwerking met Frankrijk, Frans-Guyana en Nederland toe. In zijn toespraak heeft hij aangegeven dat Suriname als klein land te kampen heeft met dreigingen en uitdagingen van nieuwe synthetische drugs, geavanceerde transnationale criminele organisaties en niet te vergeten hun werkwijze. In het belang van het welzijn van de burgers in alle vier landen en het stoppen van de ondermijnende gevolgen van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit zal dit moeten worden nagestreefd. De ondermijnende gevolgen van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit die een miljardenindustrie is geworden, is zichtbaar door fraude en corruptie. De drugs, welke wordt getroffen in de havens van Suriname, blijft een uitdaging voor Suriname.

Verder verwees de JusPol-minister naar de uitdaging van de Caraïbische landen, waaronder ook Suriname met betrekking tot illegale vuurwapens. De drugshandel is volgens hem onlosmakelijk verbonden met de illegale handel in vuurwapens. Belangrijke kwesties en uitdagingen op het gebied van drugshandel die zich voordoen mogen niet uit de weg worden gegaan. “We moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de complexe kwestie van het steeds veranderende drugsprobleem en deze tijdig en alomvattend mogelijk aanpakken op basis van de evidence based aanpak”, benadrukte de minister.

De bestrijding van drugshandel kan niet worden aangepakt zonder de samenwerking met en ondersteuning van internationale partners. In dit kader dankte minister Amoksi zijn Franse collega’s voor hun initiatief om dit seminar te organiseren en de Surinaamse zijde voor de bijdrage die zij hebben geleverd voor het tot stand brengen van dit seminar. De bewindsman sprak ook de hoop uit dat de samenwerking en ondersteuning zal worden gecontinueerd om cocaïnehandel via land en lucht tegen te gaan.