De Boodschap
Defensie

Derde editie operatie ‘Gran Mati’ officieel afgesloten met overhandiging brillen

Met de overhandiging van 95 brillen aan de gemeenschap van Langa Tabiki is de derde editie van de civiel-militaire operatie Gran Mati officieel afgesloten. De brillen die zijn bekostigd door de Verenigde Staten van Amerika, werden op vrijdag 15 december 2023 overhandigd aan de bewoners, die in augustus tijdens de operatie oogmetingen hebben gedaan en daarbij geregistreerd zijn geworden. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber Nationaal Leger, ambassadeur Robert Faucher, Granman Jozef Forster en districtscommissaris Osei Jabini. De optiek die hiermee was belast, is optiek Lorgnet N.V.

Bij Gran Mati, een initiatief van het ministerie van Defensie, hebben zowel lokale als buitenlandse deskundigen geparticipeerd. Zo hebben Surinaamse tandartsen tandheelkundige diensten verleend en heeft de Verenigde Staten USD 45.000 aan materiaal en medicijnen geschonken. Ook Nederland is ingekomen met een team militaire medici. Met onder andere medische- en civieltechnische projecten wordt de relatie met de burger uitgediept en versterkt.

Er zijn in totaal 343 patiënten behandeld tijdens deze derde editie van operatie Gran Mati 3 te Langa Tabiki. 139 daarvan hadden een tandheelkundige behandeling nodig. Bij de basisgezondheidszorg zijn 120 personen voor verschillende aandoeningen behandeld. Bij de oogheelkundige zorg zijn 84 personen geholpen. Ook de toilettengroep van de Granman Forsterschool is gerenoveerd.

Operatie Gran Mati heeft zich hierna verplaatst en is op 25 en 26 augustus verder voortgezet te Powakka. Zo is er medicatie aan de arts overhandigd ten behoeve van de gemeenschap en er zijn voorlichtingssessies gehouden. Op 8 en 9 september zijn 45 personen te Corneliskondre gezien door de arts. Er zijn medicijnen verstrekt en er is voorlichting gegeven over chronische ziekten.