De Boodschap
Financiën & Planning

IMF keurt tweede evaluatie Surinaams programma goed

De Uitvoerende Raad van het IMF heeft tijdens een vergadering vandaag de tweede evaluatie van het Suriname Extended Fund Facility (EFF) programma met succes afgerond, en daardoor de hervatting van steun aan ons land goedgekeurd. De stagnatie van de samenwerking die langer dan een jaar duurde, is dus opgeheven. Het IMF steunt het Surinaamse economische en sociale beleid, en stelt daar ook geld voor beschikbaar; een storting van USD 53 miljoen kan deze week nog verwacht worden, waarvan USD 33 miljoen voor begrotingssteun is bestemd, de rest gaat naar de internationale reserves.

Om de goedkeuring te bereiken is het afgelopen jaar veel werk verzet. Op de vergadering hebben alle 23 IMF bestuursleden waardering uitgesproken over de inzet en commitment van de totale Surinaamse regering op het hoogste niveau van de President van de Republiek Suriname alsook van De Nationale Assemblee. Er werd gesproken over de bestuurlijke moed, durf en ownership van de Regering om moeilijke structurele hervormingen, die al heel lang op de agenda stonden, eindelijk aan te pakken, zoals subsidies voor energie en brandstof, royalty’s op goud, schuldherschikking en andere fiscale en monetaire maatregelen. Tegelijkertijd werden sociaal zwakkeren opgevangen via een uitgebreid sociaal programma.

Het IMF onderkent de vele offers die de Surinaamse samenleving heeft gebracht, en de risico’s voor sociale erupties als de maatregelen niet gebalanceerd zouden zijn genomen. De zeer belangrijke en niet weg te denken bijdrage van het bedrijfsleven, de vakbeweging en het maatschappelijk middenveld wordt eveneens onderkend.

Het IMF verwelkomt ook ten zeerste, de voortgang en het succes in de herstructurering van schulden met commerciële en bilaterale schuldeisers. De recente overeenkomsten zijn in lijn met de schuldparameters uit het programma; dat betekent dat de schulden beter beheersbaar en aflosbaar zijn gemaakt.

Doel van het EFF is om Suriname te ondersteunen bij het economisch stabilisatie- en herstelprogramma. Dat houdt onder meer in herstel van het overheidsfinancieel-, schuld-,  monetair- en wisselkoers beleid. Maar het geeft ook ruime aandacht aan de bescherming van sociaal zwakkeren, upgrading van het financieel systeem, anti-corruptie beleid en goed bestuur. De flexibele wisselkoers blijft een belangrijk instrument; koersstabilisatie moet dus tot stand komen door beheersing van de uitgaven van de overheid. En de CBvS zal een belangrijke rol moeten blijven spelen als er teveel SRD’s in omloop gebracht worden.

De goede tweede review verbetert het nationale en internationale vertrouwen in Suriname. De weg is weer vrij voor hechtere samenwerking met andere internationale financiële instellingen. Door voort te gaan op de ingeslagen weg kunnen binnenlands koersen en prijzen verder gestabiliseerd worden. Het IMF voorspelt voor dit jaar ook een economische groei van 2,3% van onze economie.