De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuwe SLM-vliegroute Barbados belangrijk voor de regio

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft een aanvang gemaakt met haar vliegoperatie naar Barbados. Op woensdag 20 december 2023 is de inaugurele vlucht Paramaribo-Georgetown-Barbados uitgevoerd. Op de Grantley Adams International Airport op Barbados sprak Sandra Husbands, de Barbadiaanse minister van Buitenlandse Zaken en Handel, van een mijlpaal en het opstarten van een operatie die onmisbaar is in de regio. Ze herinnerde eraan dat de staatshoofden en regeringsleiders van de Caricom vaker hebben gesproken over de verdere ontwikkeling van de regio.

Thans werken Suriname en Barbados volgens Husbands nu samen op specifieke gebieden zoals handel, toerisme en de agrarische sector. De onderlinge samenwerking is volgens haar van belang om samen de capaciteit binnen de regio te helpen opbouwen. De Barbadiaanse functionaris noemt de samenwerking met de SLM logistiek belangrijk en cruciaal voor het verstevigen van de handel c.q. het personen- en goederenverkeer. Barbados exporteert op jaarbasis voor USD 5 miljoen naar Suriname en omgekeerd exporteert Suriname jaarlijks voor USD 32 miljoen naar het eiland. Husbands zegt dat de handel gediversifieerd en uitgebreid moet worden, dat niet alleen, maar dat Suriname voor Barbados ook als hub naar de Verenigde Staten kan dienen. Suriname zal gepromoot worden op Barbados zodat de Barbadianen ook gebruik maken van de nieuwe vliegroute. Husbands plaatst de route Paramaribo-Georgetown-Bridgetown ook tegen de achtergrond van het vrije personenverkeer binnen de Caricom.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft met haar collegaminister reeds afspraken gemaakt om zoveel als mogelijk goederen te exporteren van en naar Barbados, terwijl er ook richting toerisme wordt gekeken. De bewindsvrouw spreekt van de eerste stap om de handelsrelatie tussen de twee landen te verbeteren. Zij toont zich ook ingenomen dat de SLM nu haar eigen vliegtuig binnen de regio kan inzetten. Hiermee behoort het probleem binnen de connectiviteit tussen Suriname en Barbados tot het verleden. Voorheen moest er eerst naar Miami gevlogen worden, maar met de tussenstop in Guyana is de vliegtijd naar Barbados nu veel korter; acht om twee uur.

Steven Gonesh, CEO van de SLM, geeft aan dat er vanuit Barbados een vraag is geweest aan de maatschappij om de connectiviteit tussen Barbados, Suriname en Guyana te vergroten. De SLM heeft een studie uitgezet en gekeken naar de vooruitzichten en mogelijkheden op de route. Uiteindelijk is ervoor gekozen om aan de vraag te voldoen vanwege het personenverkeer en vooral de vraag om cargocapaciteit. De maatschappij zal bij evaluatie nagaan hoe het gedeelte van het personenvervoer en cargo zich ontwikkelt. “Mocht het aantrekken dan kunnen we de frequentie verhogen. Maar als het echt de goede kant opgaat dan gaan wij kijken naar een dedicated cargo-operatie”, aldus de SLM-functionaris.