De Boodschap
Kabinet van de President

Ruim 400 grondpapieren uitgereikt in Wanica

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft ongeveer 400 grondpapieren uitgereikt in het district Wanica. Het gaat om verschillende categorieën documenten waaronder toewijzingsbeschikkingen, bereidverklaringen, keuringsoverdrachten en bestemmingswijzigingen. De uitgifte heeft op donderdag 21 december plaatsgevonden. De belanghebbenden zijn toegesproken door president Chandrikapersad Santokhi en GBB-minister Dinotha Vorswijk.

“We sluiten dit jaar af met Wanica, en in januari beginnen we weer fullspeed met de andere districten”, deelt de bewindsvrouw mee. Zij heeft de aanwezigen in haar toespraak opgeroepen de voorlichtingspagina van GBB op Facebook te volgen. De meeste aanvragen dateren uit de periode voordat het systeem gedigitaliseerd werd. “Het gaat vaak om aanvragen van ruim 30 jaar geleden, waarvan bepaalde stukken verouderd zijn. Bij het uiteindelijk opmaken van de grondpapieren blijken we bepaalde documenten nodig te hebben.” Minister Vorswijk legt uit dat er soms wordt gebeld op een contactnummer dat niet klopt of niet meer bestaat. Via de voorlichtingspagina van GBB op Facebook wordt men dan opgeroepen om de ontbrekende stukken te overleggen op het Domeinkantoor.

President Santokhi geeft aan dat er vanuit het ministerie veel gedaan is om verbetering te brengen in het grondbeleid. Er is een beschikking die het mogelijk maakt dat personen hun stukken zelfstandig kunnen laten afhandelen door de notaris omdat de minister de notaris gemachtigd heeft. Gezinnen die eerder gronden niet onderling konden verdelen en verkavelen kunnen dat nu zonder dat dit druk legt op GBB. Erfpachtrechten die thans vervallen alsook grondhuur, kunnen slechts door familieleden worden aangevraagd. “Natuurlijk als niemand geïnteresseerd is valt het in de boezem van de Staat, maar het mag niet zo zijn dat mensen op de gronden werken en wonen en het ineens in handen komt van vreemden. Ook dat is structureel opgelost”, aldus het staatshoofd.

President Santokhi ging ook in op het Staatsbesluit Grondconversie welke personen in staat stelt grond tot 2500 vierkante meter om te zetten in eigendom. “Dit staatsbesluit is gemaakt door zoveel andere regeringen waarbij de prijs om grond te converteren veranderd is. De prijs om grond te converteren was 20 euro per vierkante meter en is thans veranderd tot SRD 25 per vierkante meter als onderdeel van het sociaal programma van de regering om meer zekerheid te geven aan het volk”, aldus het staatshoofd. Degenen die het conversiebedrag niet kunnen betalen, kunnen volgens hem gebruikmaken van de 7 procent lening bij de bank.