De Boodschap
Openbare Werken

OW presenteert ontwateringsplan omgeving Albergastraat

Het ministerie van Openbare Werken heeft op zaterdag 18 november 2023 een presentatie gehouden voor de buurtbewoners van de Albergastraat en omgeving. Satish Mohan, waarnemend directeur Civiel Technische Werken (CTW) gaf in zijn presentatie aan wat het beleid van het ministerie sinds 2020 is geweest en wat het zal zijn tot en met 2025.

Volgens de waarnemend directeur zal er een structurele oplossing toegepast worden, die de komende maanden zal worden uitgevoerd binnen dit gebied. Het pompgemaal Drambrandersgracht dat dit gebied ontwatert, krijgt een complete facelift. Verder gaf de directeur aan op welke manier verschillende gebieden binnen Paramaribo, middels sluizen en gemalen ontwaterd worden.

Minister Riad Nurmohamed gaf tijdens zijn toespraak aan dat het gebied de aandacht van OW heeft. Hij vroeg de bewoners wat geduld te betrachten, want er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Met weinig middelen op de begroting probeert OW het ontwateringsbeleid binnen Suriname uit te voeren. De minister gaf verder ook aan, dat elke burger zijn of haar put zelf mag opschonen, zodat het water vlotter stroomt naar het hoofdkanaal.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt tussen de bewoners van dit gebied en het ministerie. De bewoners hebben hun misnoegen geuit en er is gesproken hoe dit probleem verder aangepakt zal worden. De bewoners zijn de minister en zijn staf zeer erkentelijk voor hun aanwezigheid en breedvoerig uitleg van zaken. Verder kijken ze uit naar een veldoriëntatie, waarbij zij de bewindsman kunnen aanwijzen wat er volgens hun verkeerd afspeelt.