De Boodschap
De Nationale Assemblee

Parlement maakt aanvang met Algemene Politieke Beschouwingen

De Nationale Assemblee (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Dit gebeurde op maandag 20 november 2023. Tijdens deze reeks van vergaderingen gaat de regering in debat met het parlement ten aanzien van de Jaarrede die president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 29 september heeft uitgesproken, voor het dienstjaar 2024.

Aangezien de aanwezigheid van het staatshoofd bij deze vergadering vereist is, gaf president Santokhi dan ook acte de présence. Hij is gedurende de eerste spreekbeurten van de fractieleiders kort ingegaan op de kwesties betreffende het intrekken van concessies in Nickerie (Stalweide) en Apoera. Het staatshoofd sprak van insinuaties als zou hij de concessies hebben ingetrokken.

President Santokhi legde ten aanzien van Nickerie uit dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) een groot stuk terrein had uitgegeven. “Daaromtrent zijn er klachtbrieven gekomen. De minister heeft ruimte gehad om ook op die klachtbrieven te reageren. En uiteindelijk, na drie correspondenties, heeft de minister gezegd dat ze verkeerd heeft gehandeld, op basis van onjuiste informaties, en ze heeft het ingetrokken.”

Voor wat betreft Apoera en omgeving zei het staatshoofd dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) daar een concessie heeft gegeven. De districtscommissaris, dorpshoofden en bewoners deden de president een brief toekomen, waarin werd aangegeven dat de te ontplooien activiteiten in hun woonomgeving andere zaken betroffen dan hetgeen in de door NH verstrekte vergunning vermeld staat.

President Santokhi zegt dat er in deze zaak meer onderzoek nodig is. “De minister is gevraagd om juridisch ernaar te kijken. Hij zegt dat hij op dit moment geen juridische gronden vindt om de vergunning in te trekken. Om meer onderzoek te kunnen verrichten, wordt er dan even opgeschort zodat er met meer tijd en zorgvuldigheid onderzocht kan worden en dan wordt er een besluit genomen.“