De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi beëdigt ambassadeurs voor Parijs en Geneve

President Chandrikapersad Santokhi heeft op het presidentieel paleis twee diplomaten beëdigd tot Buitengewoon en Gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. De ambassadeurs Aroen Jadoenathmisier en Ryan Nannan zullen Suriname respectievelijk in Parijs en Geneve vertegenwoordigen. In zijn toespraak zegt president Santokhi dat de ambassadeurs de verantwoordelijkheid dragen om de potentie en de idealen van de Republiek Suriname te vertegenwoordigen. De beëdiging vond plaats op zondag 19 november 2023.

Voorts gaf de president aan dat hij ervan overtuigd is dat de ambassadeurs zich verdiept hebben in de ontwikkelingsrichting en prioriteiten van Suriname én op welke wijze zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verwezenlijking, van deze nationale doelen. Het staatshoofd stelt dat het van eminent belang is dat de inzichten van de regering, met betrekking tot regionale en mondiale vraagstukken, die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van Suriname, op de juiste wijze worden geëntameerd. Hij vroeg de ambassadeurs om regelmatig in contact te staan met het ministerie voor afstemming en standpuntbepaling.

Ambassadeur Aroen Jadoenathmisier is als de eerste Permanent Vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij het Kantoor van de Verenigde Naties in Genève en andere internationale organisaties aangewezen. Het vestigen van een Permanente Missie in Genève, is een weloverwogen besluit geweest van de regering. Een groot deel van de activiteiten van het VN-systeem vindt namelijk in Genève plaats waar diverse VN-gespecialiseerde agentschappen, intergouvernementele organisaties, fondsen en onderzoeksinstituten hun hoofdkwartier hebben. De regering onderstreept het belang, dat Suriname zich op internationale fora blijft profileren. De president is ervan overtuigd dat de huidige diplomatieke betrekkingen tussen beide landen perspectieven biedt voor de verdere consolidatie van hechtere samenwerkingsverbanden op zowel multilateraal alsook bilateraal gebied. Tenslotte wenste president Santokhi de ambassadeurs heel veel succes toe in de uitoefening van deze nobele functie en gaf aan verzekerd te zijn dat de ambassadeurs Suriname op een waardige wijze zullen vertegenwoordigen.