De Boodschap
Kabinet van de President

Regering brengt grote operatie op gang na incident Kleine Saramacca

De regering heeft een grote operatie op touw gezet inzake het incident dat zich eerder op de dag heeft voorgedaan te Kamp 21 Pasi. President Chandrikapersad Santokhi deelde De Nationale Assemblee (DNA) mede dat er een cluster van ministers is aangewezen, bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Defensie, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Financiën en Planning. Veder is er ook een lid van het Openbaar Ministerie (OM) toegevoegd belast met de centrale coördinatie en iemand van de communicatiedienst om de samenleving zo goed mogelijk te informeren.

Een van de activiteiten van de cluster van ministers is om een technisch team samen te stellen, hetgeen reeds het geval is. Dit team is al in het gebied en zal belast worden met reddingswerkzaamheden, informatie, het bergen en transporteren van de lichamen van de slachtoffers en forensische onderzoek. Het staatshoofd zegt dat er ook een onderzoeksteam komt onder leiding van de procureur-generaal om dit incident grondig te onderzoeken. Verder zullen opties bekeken worden om, indien nodig, bijstand van het buitenland in te roepen.

Met het traditioneel gezag zal er intensief overleg gevoerd worden, terwijl ook de nazorg niet vergeten zal worden. “Als regering zijn wij geschokt en bieden onze condoleances aan de nabestaanden”, aldus president Santokhi. Hij benadrukt dat de regering intensief bezig is om de totale situatie goed te beheersen en de maatregelen te treffen die nodig zijn. Verder gaat de regering ook na om een dag of meerdere dagen van nationale rouw af te kondigen.

President Santokhi verklaart dat de regering onmiddellijk heeft gereageerd op de situatie door veiligheidseenheden te sturen, bestaande uit Justitie en Politie, Defensie, en het NCCR, voor het uitvoeren van eerste reddingsoperaties. “Prioriteit nummer 1 is te kijken of er overlevenden zijn en tegelijkertijd starten met een bergingsoperatie,” aldus het staatshoofd. Parlementsvoorzitter Marinus Bee, net als president Santokhi, reageerde geschokt op het incident, wat resulteerde in het verdagen van de vergadering als een eerste teken van medeleven.

President Santokhi gaf ook te kennen dat het incident zich heeft voorgedaan in een gebied waar er eerder een goudader is ontdekt en grote groepen naar toe waren getogen. Goudmaatschappij ZIJIN had reeds om veiligheidsmaatregelen gevraagd en hadden leger en politie de opgezette kampen reeds vernietigd en de mensen opgedragen de plek te verlaten. Het zou gaan om een provisorische tunnel met een behoorlijke diepgang. Deze zou zijn ingestort waardoor vele mensen bedolven zijn. “De eerste indicatie is dat het om tien personen gaat, maar het kan zijn dat het om meer personen gaat”, aldus het staatshoofd.